четвъртък, 18 май 2017 г.

Функцията SUMIF в MS Excel 2010


Функцията SUMIF се ползва, когато искате да съберете стойности, които са в даден диапазон, като този диапазон е в рамките на зададени от вас критерии.

Синтаксисът на функцията е следният:

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Range е диапазона от стойности, които ще обхванем.

Criteria е критерият, който ще зададем, например да събира само сумите над 100000. Критерият винаги се задава в кавички, като може да не е само числова стойност, но и друг вид стойност.

Sum_range е незадължителен елемент. С него се обозначава вторият диапазон от стойности, които ще се сравняват с тези в range и със зададения за него критерий.

Събиране на стойности, които отговарят на даден критерий

Например ако искаме да съберем стойностите, които са над 50000. В най-долната клетка в колонката, където ще събираме числата пишем =SUMIF(B4:B7, ">50000"), като диапазона можем да го маркираме като кликнем с мишката на първата клетка от диапазона и да влачим до последната.

 Тук може да видите, че функцията е събрала само стойностите 100000 и 250000, тъй като те само отговорят на критерия да са над 50000. Останалите две стойности са под 50000 и не са събрани.Събиране на стойности от втория диапазон, които отговорят на стойности от първия диапазон

Например ако искаме да съберем стойностите от втория диапазон, които отговарят на стойности от първия диапазон, които са над 50000. За всяка от горните стойности имаме комисионна в размер на 10 %, искаме да съберем само тези, които са получени от стойности от първата колонка, които са над 50000. Пишем =SUMIF(B4:B7, ">50000", C4:C7). Втория диапазон можем да го укажем като влачим мишката от първата до последната му клетка.Тук може да видите, че е събрало комисионните, които са за суми от над 50000, т.е. събрало е само 10000 и 25000.

Събиране на стойности, които отговарят на критерии, които не са цифрови стойности

Ако искаме да съберем стойностите от продажбите на плодовете в следващата таблица, пишем: =SUMIF(B3:B7, "плод",D3:D7)

Първия диапазон обхваща първата ни колонка с категориите, като кликаме на B3 и влачим мишката до B7 (можем и да ги напишем), след това пишем критерия, който в случая е да съберем продажбите на всички плодове – “плод“. Накрая пишем втория диапазон, т.е. последната колонка, където са стойностите от продажбите. Ще видим, че е събрало само продажбите на плодовете, като е изключило тези на зеленчуците.Можем да направим същото и със зеленчуците:


Тази функция е много полезна, ако искаме да съберем само определени стойности, които ни трябват.

Събиране на стойности, с критерий – да завършват на определена сричка или буква


Например ако искаме да съберем стойностите на тези храни от примера по-горе, които завършват на –ли, пишем следното =SUMIF(C3:C7, "*ли", D3:D7), като първия диапазон обхваща колонката с видовете храни, т.е. втората колонка от таблицата. Критерия се записва в кавички както винаги, като се поставя звездичка на липсващото място и се слага сричката или буквата, която е обща за всички). Тук е събрало само сумите на портокали и марули, тъй като само те завършват на –ли.

Няма коментари:

Публикуване на коментар