Нашите уроци

Photoshop tutorials bg
Photopea tutorials bg
Responsive Web Design/HTML5/CSS
Front End Development Libraries
Courses
Уроци Скрач и информатика

Добро здраве - здравословно начало Good health

Тази презентация е създадена по повод 
Най-големият урок в света 
Инициатива на УНИЦЕФ и партньори за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие
 2018-2020
Тема: "Добро здраве - здравословно начало"