MS Publisher 2010

1. Създаване на публикация чрез create publication MS Publisher 2010 flyer
2. Създаване на лого с MS Publisher 2010 How to create a logo

3. Музикално лого с плоча MS Publisher 2010

4. Работа в страницата Page Design in MS Publisher 2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар