събота, 15 декември 2012 г.

Проста анимация на фотошоп с ефект във Photoshop

Здравейте! Ще направим проста анимация с ефект на Equalizer с помощта на програмата фотошоп. Отворете нов документ с размери 600 на 440 пискела. Подпълнете пространството- фона със цвят със стойности 353535 - сиво.
Изберете инструмента Rounded Rectangular Tool  и очертайте квадрат. Подпълнете го с цвят по желание. В нашия случай избираме в синьо и подпълваме с функцията за градиент.

неделя, 22 април 2012 г.

Луна в езерото photshop ефект

В този урок ще трансформираме ярка снимка на брега на езеро в пейзаж на тъмна лунна светлина с Photoshop.

Ще видите как да превърнете ден в нощ вие ще научите също как да създадете светещо пълнолуние отразяващо в мъглива вода.