неделя, 28 ноември 2010 г.

Указания за анимиран банер с ефект Motion Blur във фотошоп - 1 част

Здравейте! В този урок ще направим анимиран банер на фотошоп използвайки ефект Motion Blur.
Крайният резултат, който ще имаме:
Да започваме.

1. Отваряме фотошоп и създаваме нов документ със следните параметри: 450/100 пиксела, резолюция 72, фон – бял. Даваме име Banner и OK. Кликаме два пъти върху слоя с име background и в отворилия се прозорец му даваме ново име banner.
2. От лентата с менюта избираме Layer > Layer Style > Gradient Overlay. Отваря се диалоговия прозорец Layer Style с активен Gradient Overlay. Избираме следните показатели за него – Blend Mode: Normal; Opacity: 100%; Gradient: единият край е с цвят в зелено, вторият в синьо; Style: Linear; Scale: 100%. Натискаме Ок и ефекта е приложен върху слоя banner.


3. Избираме инструмента Horizontal Type Tool (T клавиш за бързо избиране). Кликаме върху слоя банер и пишем Туризъм. Появава се нов слой и кликайки върху него той променя автоматично името си от layer X на Туризъм. Придаваме му следният ефект. От Layer > Layer Style > Drop Shadow. В неговата секция избираме следните показатели – Blend Mode: Linear Burn, цвят черен (#000000); Opacity: 64%, Angle: 120o, Distance 5 px, Spread: 0%, Size 5%. За Quality: Contour: Linear, Noise: 0%. OK. Ефекта е приложен върху слоя Туризъм.
Ефект Drop Shadow върху текст Туризъм

4. Дублираме слоя, като кликнем с десен бутон върху слоя Туризъм. От под менюто избираме Duplicate Layer. Избираме му име, като изписваме Забележителности и натискаме ОК. Появява се нов слой с това име. За да сменим надписа от Туризъм на Забележителности, маркираме текста, следете да е активен новият ви слой, и заменете текста на Забележителности.
5. Стъпка 4 я повтаряме, като името на слоя и съответно текста, който изписваме след това е в България. Имаме четири слоя: banner ( фона ни), и текстови слоеве.
6. Избираме активен слой да ни стане Туризъм. Дублираме слоя. По подразбиране името, което ни предлага програмата за новия слой е Туризъм copy. Оставяме го така и ОК. Отиваме в лентата с менюта на Filter > Blur > Motion Blur. Отваря се прозорец Motion Blur. Ако текста ни не е достатъчно голям може програмата да изкара някое предупредително съобщение. Вие натиснете ОК и сложете следните данни в прозореца. Angle: 90o, Distance: 85 px (може по избор и да е по – малко). ОК.
Ефект Motion Blur for layer Туризъм copy

7. Направете стъпка 6 още два пъти с двата слоя: Забележителности и в България. Над всеки един текстови слой имате по още един слой с името му copy. До тук слоевете, които имаме в лентата за Layer са 7.
Motion Blur for layer в България copy
8. Избираме активен слой да е най-горния, който трябва да е в България copy. От лентата с менюта избираме Layer > New > Layer (или бърза клавишна комбинация Shift+Ctrl+N). Появява се нов слой. Избираме от лентата с инструменти Custom Shape Tool (U). От неговата лента, която се намира под лентата с менюта избираме форма: bird 2. Избираме и цвят(color) от палитрата му: жълт (#f0ee28). Изчертаваме птицата в страни от текста. Имаме птица в жълто и слоя вече се нарича Shape 1. Отваряме Layer Style и прилагаме два ефекта върху птицата. Първият Shadow Drop, задайте същите стойности, както бяха в текстовите слоеве (вижте данните от точка 3). Другият ефект, който ще приложим е Inner Shadow: Кликнете върху него и изберете следните параметри: Blend Mode – Multiply, Color: # 5f9216; Opacity: 75%, Angle: 120 o, Distance 5 px, Spread: 0%, Size 5%. За Quality: Contour: Linear, Noise: 0%. OK.

Ефект Inner Shadow shape 1

Няма коментари:

Публикуване на коментар