петък, 16 април 2010 г.

Отваряне на документ в програма GIMP и преоразмеряване на изображение (resize image)

GIMP (ГИМП) е програма за обработка на снимки. Тя е аналогова програма на фотошоп, но е много по-лека и характерното за нея, е че прозроците в които работите са разделени и можете да нагласяте разположението им според необходимостите ви на работа. Програмата GIMP може да се намери и на български език. В следващите уроци ще показвам работата на българска версия.
В този урок ще преоразмерим снимка.
След като стартираме програмата GIMP, се появява един малък прозорец с основните инструменти и менюта. От менюто Файл > Отваряне се отваря диалогов прозорец "Отваряне на изображение". Избирате своята снимка и натискате Отваряне.
 Отваря се нов прозорец, в който вече се вижда изображението ни. Отбележете долу, в заграденото в червено, процента в който виждаме снимката (25%). От малкото черно триъгъниче можем да променяме процента, но не и истинското изображение.
В момента размера на снимката ни е доста голям и не е подходящ за работа в Нета. Затова искаме да го преоразмерим. Това става лесно, като от менюто, което е в прозореца с изображението изберем Изображение > Мащабиране. Отваря се диалогов прозорец "Мащабиране на изображението". В него задаваме нов размер например само в секцията за ширина (950 пиксела),  кликайки в секцията на височина програмата автоматично ви дава подходящия нов размер ( в случая 713 пиксела). Убедете се, че в секцията Качество - Въвеждане е избрано: Кубично. За да се преоразмери изображението и да се затвори този прозорец, натискаме Мащабиране.
Имаме изображение с нови размери:
Нарочно не променям процентите, за да се види разликата и намалението. За да запишем работата си с нов размер, отиваме в менюто на Файл > Запазване ( Ctrl+S), в прозореца със снимката, отваря се диалогов прозорец  "Запазване на изображението", даваме му име и натискаме бутона "Запазване".

Няма коментари:

Публикуване на коментар