понеделник, 12 април 2010 г.

Как да си направим водна повърхност (вода) на фотошоп?

В този урок в няколко последователни стъпки, използвайки различни ефекти от менюто Filter, ще направим вода. По свой избор създавате нов документ, давате име и размери. В случая:


ОК.
1. Цветовете трябва да са ви бял и черен (background and foreground color) . От менюто Filter > Render > Clouds. Аз прилагам този ефект три пъти, за да постигна по средно смесване на цветовете бял и черен. Включен е и история, за да виждате приложените ефекти.
2. Следващия ефект от Филтер е: Filter > Blur > Gaussian blur. Даваме стойности: radius: 2 px.
3. Прилагаме: Filter > Blur > Radial blur със стойности: Amount : 32, Blur method : Spin, Quality : Best.
 4. Следва: Filter > Sketch > Bas Relief с настройки: Detail : 12, Smoothness : 10, Light Direction : Bottom.
 5.Прилагаме Filter > Sketch > Chrome. Детайли: Detail : 10, Smoothness : 5.
 6. Следва Filter > Distort > Twirl.  Избираме ъгъл / Angle : 150 градуса. Може да изберете различен ъгъл...

7. Използваме Filter - Distort - ZigZag. Настройки: Amount : 10, Ridges : 5, Style : Pond ripples.
 8. Накрая е време да дадем цвят на водата... Избираме Image > Adjust > Hue/Saturation. (Ctrl + U), избираме отметка на Colorize. Стойности: Hue : 210, Saturation : 25, Lightness : 0

 9.  Готови сме. Можем да запишем работата си. Ако нещо не ви харесва, винаги през прозореца history , който виждате всяка една стъпка на снимките, можете да се върнете и да коригирате стойностите, които не са константни. :) 
Успех!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар