четвъртък, 18 май 2017 г.

Функцията SUMIF в MS Excel 2010


Функцията SUMIF се ползва, когато искате да съберете стойности, които са в даден диапазон, като този диапазон е в рамките на зададени от вас критерии.

Синтаксисът на функцията е следният:

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Range е диапазона от стойности, които ще обхванем.

Criteria е критерият, който ще зададем, например да събира само сумите над 100000. Критерият винаги се задава в кавички, като може да не е само числова стойност, но и друг вид стойност.

Sum_range е незадължителен елемент. С него се обозначава вторият диапазон от стойности, които ще се сравняват с тези в range и със зададения за него критерий.

Събиране на стойности, които отговарят на даден критерий

Например ако искаме да съберем стойностите, които са над 50000. В най-долната клетка в колонката, където ще събираме числата пишем =SUMIF(B4:B7, ">50000"), като диапазона можем да го маркираме като кликнем с мишката на първата клетка от диапазона и да влачим до последната.

 Тук може да видите, че функцията е събрала само стойностите 100000 и 250000, тъй като те само отговорят на критерия да са над 50000. Останалите две стойности са под 50000 и не са събрани.Събиране на стойности от втория диапазон, които отговорят на стойности от първия диапазон

Например ако искаме да съберем стойностите от втория диапазон, които отговарят на стойности от първия диапазон, които са над 50000. За всяка от горните стойности имаме комисионна в размер на 10 %, искаме да съберем само тези, които са получени от стойности от първата колонка, които са над 50000. Пишем =SUMIF(B4:B7, ">50000", C4:C7). Втория диапазон можем да го укажем като влачим мишката от първата до последната му клетка.Тук може да видите, че е събрало комисионните, които са за суми от над 50000, т.е. събрало е само 10000 и 25000.

Събиране на стойности, които отговарят на критерии, които не са цифрови стойности

Ако искаме да съберем стойностите от продажбите на плодовете в следващата таблица, пишем: =SUMIF(B3:B7, "плод",D3:D7)

Първия диапазон обхваща първата ни колонка с категориите, като кликаме на B3 и влачим мишката до B7 (можем и да ги напишем), след това пишем критерия, който в случая е да съберем продажбите на всички плодове – “плод“. Накрая пишем втория диапазон, т.е. последната колонка, където са стойностите от продажбите. Ще видим, че е събрало само продажбите на плодовете, като е изключило тези на зеленчуците.Можем да направим същото и със зеленчуците:


Тази функция е много полезна, ако искаме да съберем само определени стойности, които ни трябват.

Събиране на стойности, с критерий – да завършват на определена сричка или буква


Например ако искаме да съберем стойностите на тези храни от примера по-горе, които завършват на –ли, пишем следното =SUMIF(C3:C7, "*ли", D3:D7), като първия диапазон обхваща колонката с видовете храни, т.е. втората колонка от таблицата. Критерия се записва в кавички както винаги, като се поставя звездичка на липсващото място и се слага сричката или буквата, която е обща за всички). Тук е събрало само сумите на портокали и марули, тъй като само те завършват на –ли.

вторник, 9 май 2017 г.

Създаване на прости формули MS Excel 2010

В MS Excel формулите се създават по следния начин.
Избира се клетката в която ще се появи резултата от формулата. Въвежда се символа за равенство. изписването на формулата може да стане на ръка или с кликване на мишката в клетката, от която ще се черпи информация за формулата.
Нашата формула ще е сбор между две числа. Клетката, в която ще се появи резултата е А3. Клетките, от които ще взема стойности и ще ги събира са А1 и B1 със знак + помежду им.
Удобството на формулата се състои в това, че ако променим съдържанието в някоя от клетките, от които черпи информация, веднага ще има коректна промяна и в резултата.
За да приключим въвеждането на формулата натискаме клавиша Enter. Преминаваме на нов ред в клетка С2, а резултата който имаме към момента е нула.

Извличане на фамилни имена от списък в Еxcel 2010 с помощта на Find & Select

С помощта на Find & Select от панел Editing на страница Home ще извлечем само фамилните имена от електронна  таблица на Excel. Няма значение дали списъкът съдържа триме имена, титли или съкращения на вторите имена - всичко пред фамилното име ще се премахне  само с няколко клика на мишката. Условието е при изписването да има един интервал между думите

Ето един примерен списък на хора (с измислени имена) и титлите на някои от тях. От списъка ще премахнем всичко останало и ще оставим само фамилните имена. 

ПЪРВА СТЪПКА
1. Маркираме таблицата. 
2. Избираме Find & Select от панел Editing на страница Home и избираме от подменюто Find.
3. Отваря се диалоговия прозорец Find and Replace. Избираме страницата Replace
а) в Find what поставяме интервал, т.е натискаме Space веднъж.
б) в Replace with  изписваме някой от символите &(ние използваме &), @, #, $ и т.н. (БЕЗ * и ? – звездичка и въпросителна).

понеделник, 8 май 2017 г.

Маркиране, копиране, преместване и изстриване на текст в MS Word copy cut paste marking

МАРКИРАНЕ НА ТЕКСТ

Когато работите върху един текст или извършвате някакви действия с части от текста, като копиране, изтриване, преместване, форматиране е, необходимо той да бъде избран. Това може да бъде направено както с мишката, така и с клавиатурата (или с комбинация от двете).
Отворете текстов документ. Обърнете внимание на секцията Clipboard в менюто Home - бутоните са сиви!!!
Извършете описаните операции:
Избор с мишката - става, като се задържи натиснат левият бутон на мишката и се обходи текста, т.е. текста се маркира / селектира. Ако се щракне два пъти с левият бутон на мишката върху дума, тя се избира, а при трикратно щракване се маркира целият абзац.

неделя, 7 май 2017 г.

Работа с текстови документи, вмъкване на символи и специални знаци в MS Word 2010

Вмъкване на символи и специални знаци в MS Word 2010
Често при въвеждане на текст се налага да бъдат вмъкнати символи и специални знаци, за които няма отделни клавиши. За да вмъкнете определен символ или знак щракнете меню „Вмъкване“(Insert) от Лентата с менюта, изберете командата „Символ “(Symbol) --> More Symbols . Отваря се диалоговият прозорец „Символ(Symbol) , който съдържа две страници – Символи(Symbols) и Специални знаци (Special Characters).

В случая сме въвели символите №₰ǣ, които виждаме в лентата за последно вмъквани символи (Recently used symbols).
Страницата  Специални знаци (Special Characters).

СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ДОКУМЕНТ CREATE, ОТВАРЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОКУМЕНТ OPEN, СЪХРАНЯВАНЕ SAVE В MS WORD 2010

СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ДОКУМЕНТ В WORD 2010
Всеки нов документ, който създавате в Word е базиран на това което програмата нарича шаблон (template). Шаблоните съчетават избрани стилове и настройки на документа, а в някои случаи и предварително въведен текст или изчислени полета, за да поставят основите на определен вид документ.
За да създадете в Word 2010 нов документ, базиран на определен шаблон следвайте следните стъпки :
  1. Щракнете върху раздела „Файл“(File).
  2. Pосле щракнете върху „Създай“(New).
  3. Под „Налични шаблони“(Available Templates) щракнете върху „Празен документ“(Blank Document).
  4. Щракнете върху „Създай“(Create).
Освен вградените шаблони които може да използвате, за да си дадете преднина и да си спестите време при съставянето на определени типове документи, MS Word 2010 ви дава възможност да прилагате ваши собствени шаблони по избор и да търсите из разнообразни шаблони, които са налични в Office.com. В Office.com се предлага богат избор от известни шаблони на Word, включително основни автобиографии, автобиографии според професията, дневен ред печатни визитни картички и факсове .

ОТВАРЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОКУМЕНТ MS WORD 2010

За да отворите документ,който сте създали преди това в Word 2010, следвайте следните стъпки :
  1. Щракнете върху раздела „Файл“ и после щракнете върху Отвори“ (Open)
  2. В левия екран на диалоговия прозорец „Отваряне“(Open) щракнете върху устройството или папката, които съдържат документа - в конкретния случай ние отиваме в Libraries/Documents.
  3. В десния екран на диалоговия прозорец „Отваряне“ отворете папката, която съдържа желаният документ .  В случая IT 9 i 10 kl и избираме файла 10 klas Tema 1 Baza danni.
  4. Натиснете бутона Open.
  5. Лентата с пътя на документа, който отваряме.
Документът 10 klas Tema 1 Baza danni е зареден и е показан на екрана ви. Името на документа е показан в заглавната лента.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТ / SAVE MS Word 2010
Съхраняването на документи в MS Word може да стане по два начина : 
1.  с помощта на бутона “Запиши „ от Лентата с инструменти за бърз достъп, или 
2. от раздела „Файл“, като се избере командата „Запиши(Save)
3. Когато документът се съхранява за първи път, независимо кой от двата начина ще се използва се отваря
4.  диалогов прозорец „Запиши като …“ (Save As)

5. В полето „Име на файл :“(File Name) се въвежда името на файла (препоръчително е то да се изпише на латиница). Ние записваме документа с името Baza danni в папката Documents. 

При избор на име на файла трябва да се има предвид,че името е уникално,тоест в една папка не може да има два файла с едно и също име. Ако в папката в която ще се запазва файла,вече съществува файл със същото имe, на екрана ще се появи предупредително съобщение.
Съобщението предупреждава ,че вече съществува файл с избраното от вас име и се пита дали искате този файл да бъде заменен. Ако изберете бутона „ОК“ съществуващият документ с това име ще бъде заменен от текущият (новият документ се запазва под избраното име,а старият вече не съществува). При избора на бутона „Отказ“ ( X ) предупредителното съобщение се скрива,и системата се връща към диалоговият прозорец „Запиши като ..“(Save as), където се дава възможност файла да се запише, като му се даде различно име. При повторно съхраняване на документа, може да се промени името на файла, папката в която е бил съхранен, както и файловият му формат.
Документите,създадени с програмата MS Word , по подразбиране се съхраняват като файлове със разширение „docx” („doc“ – Word 97-2004). 
6. Запаметяването става с натискане на бутона „Запиши“  (Save).

Стартиране и интерфейс на MS Word 2010

Microsoft Word най – популярната текстообработваща програма е част от пакета приложни програми на Microsoft – Microsoft Office, който ви дава възможност да извършвате приятно и без много усилия всички дейности, свързани със създаването на текстови документи с високо качество, като въвеждане, съхраняване, редактиране, оформление и отпечатване на текст.

СТАРТИРАНЕ НА MS WORD 2010
Microsoft Word се стартира от Вашият компютър, в групата All Programs (Всички програми ) на менюто Start (Старт ) автоматично се появява връзка към него. За да стартирате Microsoft Word щракнете върху бутона Start (Старт ) в долният ляв ъгъл на екрана или натиснете клавиша с емблемата на Windows на клавиатурата. Появява се менюто „Старт“ .
Посочете All Programs (Всички програми), Microsoft Office и изберете Microsoft Word 2010.

 Microsoft Word е зареден и на екрана е показан автоматично създаден празен документ.

РАБОТЕН ЕКРАН НА MS WORD 2010
Работният екран на MS Word съдържа елементи които са стандартни за прозорците на повечето приложения под Windows:
1. Заглавна лента – В лявата част на заглавната лента са разположени имената на програмата, и на текущият документ. А в дясната част – три бутона : „Намали“, „Възстанови“ и „Затвори“. Те се използват за промяна на размера на прозореца и за затваряне на програмата .

вторник, 25 април 2017 г.

Основни функции в MS EXCEL 2010

Аргументите на функциите могат да бъдат числови стойности, изрази, адреси на клетки
1) МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

Функция
Действие
ABS (аргумент)
Връща абсолютната стойност (модул) на аргумента
SQRT (аргумент)
Връща квадратен корен от аргумента
SUM (аргумент1; аргумент2;...)
Връща сумата на аргументите
SUMIF (област от клетки за
проверка на условие; условие;
област от клетки за сумиране)
Връща сумата на клетките, които удовлетворяват условието
PRODUCT (аргумент1; аргумент2;...)
Връща произведението от аргументите
POWER (аргумент1; аргумент2)
Връща аргумент1 на степен аргумент2
SIN (аргумент)
Връща синус от аргумента, зададен в радиани
COS (аргумент)
Връща косинус от аргумента, зададен в радиани
TAN (аргумент)
Връща тангенс от аргумента, зададен в радиани
DEGREES (аргумент)
Превръща аргумента от радиани в градуси
RADIANS (аргумент)
Превръща аргумента от градуси в радиани
MOD (аргумент1; аргумент2)
Връща остатъка от деление на аргумент1 със аргумент2
QUOTIENT (аргумент1; аргумент2)
Връща цялото число от делението на аргумент1 със аргумент2
RAND ()
Връща случайно число между 0 и 1
SIGN (аргумент)
Връща знака на аргумента: 1 - ако стойността е положително
число, 0 - ако стойността е 0, -1 - ако стойността е отрицателно число
EXP (аргумент)
Връща числото е на степен аргумента
LN (аргумент)
Връща натурален логаритъм от аргумента
LOG10 (аргумент)
Връща десетичен логаритъм от аргумента
LOG (аргумент1; аргумент2)
Връща логаритъм от аргумент1 при основа аргумент2
FACT (аргумент)
Връща факториел от аргумента
COMBIN (аргумент1; аргумент2)
Връща броя на комбинациите от аргумент1 на брой
елемента от клас аргумент2
PI ()
Връща стойността на числото пи до 15 знака след десетичната запетая
2) СТАТИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ
Функция
Действие
MAX (аргумент1; аргумент2;...)
Връща най-голямата стойност между аргументите
MIN (аргумент1; аргумент2;...)
Връща най-малката стойност между аргументите
AVERAGE (аргумент1; аргумент2;...)
Връща средната аритметична стойност на аргументите
GEOMEAN (аргумент1; аргумент2;...)
Връща средната геометрична стойност на аргументите
COUNT (клетка1; клетка2;...)
Връща броя на клетките, което съдържат само числа
COUNTA (област от клетки)
Връща броя на клетките в областта
COUNTIF (област от клетки; условие)
Връща броя на клетките от областта, които удовлетворяват условието
3) МАТРИЧНИ ФУНКЦИИ
Функция
Действие
VLOOKUP (стойност за търсене;
област от клетки; номер на
колона; true/false)
Търси стойност в първата колона на областта
от клетки и връща стойност в същия ред от колоната
в областта със зададения номер. За търсене с точност
се поставя FALSE, а с приближение - TRUE
HLOOKUP (стойност за търсене;
оласт от клетки; номер на
колона; true/false)
Търси стойност в първия ред на областта
от клетки и връща стойност в същата колона
от реда в областта със зададения номер. За търсене
с точност се поставя FALSE, а с приближение - TRUE
INDEX (област от клетки;
номер на търсения ред; номер
на колона от областта, от
която се взема стойност)
Връща стойност от таблицата
MATCH (стойност за търсене;
област от клетки; 1/0/-1)
Връща позицията на стойността. За търсене с точност
се използва 0. За търсене на най-голямата стойност,
по-малка или равна на зададената се използва 1. За
търсене на най-малката стойност, по-голяма или равна
на зададената се използва -1. За последните две се
изисква подреждане съответно във възходящ и низходящ ред
ROW (клетка)
Връща номера на реда в адреса
ROWS (област от клетки)
Връща номерата на редовете в адрес или област
COLUMN (клетка)
Връща номера на колоната в адреса
COLUMNS (област от клетки)
Връща номерата на колоните в редица от адреси
4) ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ
Функция
Действие
AND (аргумент1; аргумент2;...)
Връща стойност TRUE (истина), когато всички аргументи са
верни и стойност FALSE (лъжа), когато някой аргумент
не е верен
OR (аргумент1; аргумент2;...)
Връща стойност TRUE (истина), когато поне един от
аргументите е верен и стойност FALSE (лъжа), когато
всички аргументи са неверни
IF (логическо условие;
ст-ст1 при истина – TRUE;
ст-ст2 при лъжа – FALSE )
Ако логическото условие е изпълнено в клетката се
показва стойност1, а ако не е изпълнено – стойност2
NOT (условие)
Връща стойността на логическото отрицание на условието
5) ФУНКЦИИ ЗА ДАТА И ВРЕМЕ
Функция
Действие
TODAY ()
Връща текущата дата във вид на сериен номер
(при формат Date - връща деня във вид на дата, при формат
Number - връща броя на дните, изминали след 1.01.1900 г.)
NOW ()
Връща текущата дата и час във вид на сериен номер
(при формат Time връща само часа, а при формат Date - само датата)
DATE (година; месец; ден)
Връща посочената дата във вид на сериен номер
(при формат Date - връща датата, при формат Number връща броя на дните, изминали след 1.01.1900 г.)
6) ФУНКЦИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ
Функция
Действие
CONCATENATE (текст1; текст2;...)
Връща няколко текста, слепени в един текст
EXACT (текст1; текст2)
Сравнява два текста и връща TRUE, ако текстовете
са идентични и FALSE, ако се различават
LEFT (текст; Х)
Връща първите Х на брой символи от текста
RIGHT (текст; Х)
Връща последните Х на брой символи от текста
MID (текст; X; Y)
Връща символен низ, който започва от позиция Х на текста и
съдържа Y на брой символи
LEN (текст)
Връща броя символи в текста
T (число)
Превръща аргумента число в символен низ
VALUE (текст)
Превръща текст, който съдържа цифри в число
CHAR (ASCII код)
Връща символа, съответстващ на ASCII кода
CODE (число)
Връща ASCII кода на числото