петък, 25 януари 2013 г.

Добавяне на цвят на черно-бяла скица с фотошоп


В този урок за фотошоп, ще се научите как да добавите цвят на черно-бяла скица/изображение в Photoshop. Това ще ви позволи да оцветите своите скици и рисунки, и да им дадете чисто, довършено докосване, което винаги сте искали. В този урок, ще работим с панела с каналите и панела със слоевете, има работа със съхраняване и зареждане на селекцията, с филтри и режими на смесване В ляво виждате крайния резултат.
1. Отваряме желаната скица във фотошоп.

2. Отваряме панела с каналите. Натискаме CTRL и избираме  Red channel. Селекцията се появява. Натиснете SHIFT + CTRL + I за да изберете обратното...
3. Изберете Save Selection като Channel. Фотошоп добавя нов канал с името Алфа 1
4. Деселектирайте избраното. Отидете в панела за слоеве. Създайте нов слой и му задайте име ‘Green.’ Запълнете (Fill) този слой със зелен цвят.

5. Отидете на Select > Load Selection  и натиснете ОК.

6. Натиснете CTRL + J, така че да  бъде създаден нов слой. Вашето изображение вече има цвят. Изключете зеления слой.
7. Отворете изображение с цветове (снимката долу) в Photoshop.Изберете и плъзнете това изображение  във вашата работа.
8. Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur и направете следните промени.
9. Изберете Select > Load Selection . Натиснете CTRL + J Така че да създадете нов слой. Вашето изображение има повече цвят. Изключете слоя с цветовете от стъпка 7.
10. Променете Blend Mode на новия слой от Normal на Color. 
За да се убедите, че всичко с подредбата на слоевете е добре вижте снимката долу.

Запишете работата си! Това е всичко! Успех!

Iзточник и ресурс за урока: http://www.photoshoplayer.com/beginner/adding-color-to-a-sketch-image-in-photoshop/, обработка: leonnybg

Няма коментари:

Публикуване на коментар