петък, 1 октомври 2010 г.

Ефект "отражение във водна повърхност" с фотошоп 1В този Photoshop урок, ще се научите как лесно да добавите реалистично отражение във вода на всяка снимка. Този ефект е много лесено за създаване. Може да го добавите към всяка снимка, която ви харесва. Ефектът е най-подходящ за изображения в които няма вода.
В урока се използва обикновен филтър и ефект пулсации на вода, с Hue / Saturation ще дадем малко цвят на водата.Крайният резултат с приложен ефект е този:
 
Ето и снимка, с която ще се работи в този урок:


Стъпка 1:
Дублиране на основния слой (Background)
Oтваряме снимката във фотошоп и в лентата със слоеве виждаме снимката с име Background.


Трябва да дублираме този слой. Duplicate layer. Появява се нов слой с име Layer 1 или Background copy.

Вече в лентата за слоеве имаме два слоя, които са разположени по показания начин.

Стъпка 2.
Дoбавяне на още пространство под оригиналната снимка. Увеличаване размера на изображението.
В следващата стъпка ще добавим вода, която трябва да се намира под оригиналното ни изображение. За целта е необходимо да разширим надолу от снимката си още отворения фокумент. Това става, като избрем Image > Canvas Size. Отваря се прозореца Canvas Size.
В него нанасяме следните данни, както е показано на снимката по-долу:

Натискаме ОК. и под изображението вече имаме бяло пространство.


Стъпка 3:
Обръщане на горния слой на опаки.
Избораме да е активен горния слой Layer 1, и с операцията Transform обръщаме снимката от Flip Vertical (Edit < Transform < Flip Vertical). Имаме обърната снимка.

Стъпка 4:
Изтегляне на обърнатото изображение надолу в документа.
Избираме инструмента от Тооl bar - Move Tool (клавиш V). Влачим надолу, докато постигнем следния резултат.


Стъпка 5:
Добавяне на нов слой.
Създаваме нов слой, като го запълваме с бял цвят с инструмента Paint Bucket Tool.

Стъпка 6:
Създаване шарка с бели и черни линии.
При избран белия слой отиваме в менюто Filter < Sketch < Halftone Pattern. Задаваме следните стойности, както са показани на снимката по-долу - ефекта се вижда в прозреца.


Стъпка 7:
Прилагаме ефект "Gaussian Blur" Filter към линиите.
Преди да превърнем това във водна повърхност, трябва да направим прехода между линиите по плавен. За целта използваме Filter < Blur < Gaussian Blur. Отваря се диалоговия прозорец Gaussian Blur, в който задаваме радиус според условията в които работим. (в случая 4 пиксела радиус).

Вижте продължението на урока... 

1 коментар: