неделя, 9 май 2010 г.

Пролетен тапет с ефект на текст във фотошоп / Prolet wallpaper

В този урок ще направя и покажа как да направите хубав тапет за вашия десктоп или просто един красив проект на тема ПРОЛЕТ. 

1. Създаваме нов документ с размери по избор. В случая данните на проекта ми са: 3200px ширина and 1800px височина, Transparent background, 72 резолюция.
Избираме слой 0. Даваме му име background. В него правим фон с помощта на Gradient tool. В лентата на този инструмент избираме  radial gradient, два цвята, з акоито задаваме следните параметри - от лявата страна зелен цвят със стойности:  RGB colour parameters: 153/172/118; дясната страна: RGB: 30/81/6. OK. След като сме избрали вида градиент и цветовете изтегляме от центъра на ляво към левия ъгъл...
В панела за слоеве избираме "Create a New Group" иконата от долу и даваме име: “Spring”. Избираме инструмента Text tool и изписваме текста Spring. Аз използвам следните параметри: “Franklin Gothic Heavy” стил, 650 пункта размер на шрифта. В character menu нанасям някои промени. Всичко е по избор на работещия. Ето какво имам до момента, с избраните параметри и инструменти.
2. Следващата стъпка е да намеря текстура на трева. Можете да намерите от интернет и да я използвате като фон за по натам в текста. С влачене прикарвам снимката с трева или с копиране и преместване. ПОявява се нов слой над текстовия (давам му име grass texture). Ако е по малък по размер, можете да  копирате/дублирате слоя и да го направите така че да се разположи върху целия текст.За по удобно след като разположите, както трябва слоевете с трева, можете да ги обедините чрез Merge layers. Ето крайиния резултат:
3. Скривам слоя с трвената текстура. Имам нов слой, който е разположен върху текстовия. В случая  е слой 1. С инзтрумента Brush tool избираме от четките му, четkа трева (dune grass) или бамбук, Идеята е да очертаем около текстoвия слой  трева, която да излиза извън буквите. На снимката по-долу се вижда параметрите, които използвам аз. 
След като сме нагласили опциите на четката, започваме да рисуваме около буквите с нея. За да е по-лесно увеличавам текста с Zoom tool. И следвам очертанията на буквите. Цвета на четката слагам да е в тъмно зелен, близо до този, който има тревата от текстурата ни...
4. Избирам текстовия слой и с десен бутон от подменюто избирам Rasterize Type. Маркирам текстовия слой и слой 1(с очертаната трева с четка) и ги обединявам. След това избирам слоя Grass texture. Правя го видим и с десен бутон кликам върху него. От подменюто му избирам Create clipping mask. Вече трябва да имаме текст от трева:
5. Избирам слоя с текста "SPRING". Прилагам му следния стил. Layer > Layer style > Drop Shadow. В отворилия се прозорец на  Drop shadow options, задавам Blend Mode (Multiply), Angle (120), Distance (20), Size (8). Натискам OK. Резултата:
6. Създавам нов слой над слоя SPRING. Появява се слой 2. Изборам го и вземам инструмента Paint Bucket tool. Избирам цвят: RGB (33/83/8) и запълвам слоя с едино кликване върху него. С десен бутон на мишката от подменюто на слоя 2, избирам Create clipping mask. След това проемням малко настройките на слой 2. Избирам blending mode на Soft Light, и opacity прозрачност на  77%. Ефекта е на лице - цвета на тревата става по зелен и наситен. 
С това приключвам с оформянето на текста и ефекта над него. Следва да внесем пролетното настроение на тапета, като вкарам малко пръски с различен цвят, цветя и листа, птици и пеперуди. Всеки еидн лелемнт можете да свалите от този сайт
7. Създаваме нова група под групата SPRING.  и я кръщаваме SPLATTERS. Свалям си снимките на пръските и си избирам кои да използвам. Отварям една от снимките във фотошоп. Тя е на отеделн прозорец от основния ми проект. Трябва да я селектирам и да я внеса само нужната ми част. Затова прилагам следващия етап. От менюто Select > Color range. Отваря се прозореца на Color range и в него задавам следните данни: избирам black background colour и използвам eye-dropper tool и Fuzziness  24.
 Когато съм доволна от селекцията си натискам ОК. Както е селектирано избирам Copy отивам в проекта си и Paste.  Появява се нов слой с тази разпръсната цветна течност. Ако искам може д апроменя цвета й. От  Image\Adjustments\Hue & Saturation избирам активно Colorize и задавам стойности: Hue:337 Saturation:100 Lightness:+18.
 Тази стъпка я правим толкова пъти, колкото сметнем за необходимо. Можем да използваме различни пръски или една и съща, на която да  променим само цвета.
8. След като сложим и разположим както ни харесват пръските пристъпяме към импортирането и преоразмеряването на цветята, разположенеито им в проекта... Документа е с разделени цветове на всеки слой и става лесно чрез влачене при отворени два документа... Резултата:
9. Почти към края сме. Сега импортирам или премествам от разлинчи документи птици и пеперуди...
Имаме своя тапет за десктоп с пролетно настроение. Успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар