MS Word 2010

 1. Стартиране и интерфейс на MS Word 2010, основи
 2. СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ДОКУМЕНТ CREATE, ОТВАРЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОКУМЕНТ OPEN, СЪХРАНЯВАНЕ SAVE В MS WORD 2010, основи
 3. Маркиране, копиране, преместване и изстриване на текст в MS Word , основи
 4. MS Word 2010, раздел Insert, група Illustrations, вмъкване на форми/Shapes
 5. MS Word 2010, работа с Table, Table Tools - 1 част ново
 6. MS Word 2010, работа с таблици и инструменти - 2 част ново
 7. MS Word, раздел Insert , група Symbolsвмъкване на символи и специални знаци
 8. MS Word 2010, обработка на текст в раздел Home, група Font - основи
 9. MS Word 2010, Обработка на текст в раздел Home, група Font, ОБЯВА
 10. Форматиране на текст, снимки и таблици в MS Word, ефекти, penguin
 11. Съставяне на сложни циркулярни документи - MS Word, serificate
 12. MS Word, Списъци, вмъкване и форматиране на обекти , задание 1
 13. MS WORD Insert Page Break Header - работа в секция Insert

Няма коментари:

Публикуване на коментар