MS Access 2010

Тема №1: „Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление. Примери.“, 10 клас

Тема №2: „Модели на данни. Видове. Примери." MS Access 2010, 10 клас
Тема №8: "Създаване на формуляри в БД „Хотелски резервации“, MS Access 2010"

Няма коментари:

Публикуване на коментар