сряда, 15 ноември 2017 г.

Тема 7-1, Създаване на връзки /релации/ между таблиците на БД"Хотелски резервации" Create Relation between table databace


Ако сте пропуснали вижте създаването на таблиците от БД"Хотелски резервации"


Вече трябва да имате всички таблици от БД"Хотелски резервации". 
Предстои да създадем релации между таблиците. Отидете в страница Database Tools, панела Relationships и щракнете върху бутона Relationships.
Като резултат се отваря диалоговия прозорец Show Table,

от който трябва да изберете и добавите всички таблици в прозореца Relationships за реализиране на връзки между тях.
Всяка добавена таблица в прозореца Relationships представлява умален макет на оригиналната таблица  и се изобразява като прозорец, именуван с името на таблицата, в който се съдържа списък на отделните полета.
Между таблиците в една релационна БД могат да съществуват връзки /релации/ от следните типове:
- едно към много;
- едно към едно;
- много към много.
Създаване на релация между две таблици от тип "едно към много" /т.е.първичен ключ - съответен външен (чужд) ключ/
Избира се полето, което е първичен ключ за връзка и със задържан ляв бутон на мишката се извършва влачене към съответното поле от другата таблица, което е съответния външен (чужд) ключ. Като резултат се отваря диалогов прозорец Edit Relationships.

За да се създадат условия за поддържане на цялостност на данните е нужно да се постави отметка в полето Enforce Referential Integrity. Тази характеристика дава възможност в случай, че се извършва обновяване или изтриване на записи в избрана таблица от БД да не бъде нарушена цялостта на данните.
В нашия случай създаваме връзка между таблиците Град и Клиент и отметката в полето  Enforce Referential Integrity няма да позволи  да бъде изтрит запис от таблица Град , ако в таблица Клиент са въведени клиенти от този град.
Много важно при създаване на релации между таблици в БД е да се предвиди, че между типовете данни на съответните полета, които определят дадена релация трябва да е налице съответствие и съвместимост.
Следвайки стъпките по снимката отгоре - 1,2,3 и 4 получавате това. За да е същото, разместете по указания начин от снимката таблиците, като натинете ляв бутон на мишката на лентата на името на всяка мини таблица. Правим го, за да виждате по-добре връзките...
Създайте връзка между таблиците Клиент и Резервация между полетата им n-klient от тип "едно към много"
Направете релация между таблиците Хотелска база и Резервация от тип "едно към много".
Влаченето да започне от първичния ключ на таблица Хотелска база room_number към външния на таблиза Резервация - room_number.
Създайте връзка между таблиците Стая - поле n_room към таблица Хотелска база - поле room_type.

Няма коментари:

Публикуване на коментар