понеделник, 8 май 2017 г.

Маркиране, копиране, преместване и изстриване на текст в MS Word copy cut paste marking

МАРКИРАНЕ НА ТЕКСТ

Когато работите върху един текст или извършвате някакви действия с части от текста, като копиране, изтриване, преместване, форматиране е, необходимо той да бъде избран. Това може да бъде направено както с мишката, така и с клавиатурата (или с комбинация от двете).
Отворете текстов документ. Обърнете внимание на секцията Clipboard в менюто Home - бутоните са сиви!!!
Извършете описаните операции:
Избор с мишката - става, като се задържи натиснат левият бутон на мишката и се обходи текста, т.е. текста се маркира / селектира. Ако се щракне два пъти с левият бутон на мишката върху дума, тя се избира, а при трикратно щракване се маркира целият абзац.
 Обърнете внимание на бутоните: При маркиран текст/обект/абзац - бутоните се оцветяват /стават активни/.
Изборът с клавиатурата става с помощта на клавишите за навигация при постоянно натиснат клавиш Shift – обхожда се текста, който искате да се маркира.
Избор с помощта на мишка и клавиатура на непрекъснат текст може да се маркира и с помощта на мишката и клавиатурата: кликвате в началото на текста, натискате и задържате клавиша Shift, придвижвате мишката до желания участък и кликвате в края на текста.
Когато обаче желаете да маркирате прекъснат текст, т.е. участъци от текста, които не са съседни маркирането става по следният начин: маркираме първият участък, натискаме клавиша Ctrl и го задържаме, маркираме следващият участък и т.н. като НЕ отпускаме Ctrl. Когато свършим с маркирането, може да пуснем клавиша Ctrl и да изпълним желаната команда. Тя ще се отнася за всички маркирани участъци едновременно.
Маркиране на целия текст - избира се (маркира се), като се използва клавишната комбинация Ctrl+A или като избере командата „Избери всичко(Select All) от раздел „Начало“ (Home).
Размаркирането на текст става като се кликне еднократно с левият бутон на мишката или се натисне някой от клавишите стрелки от клавиатурата.

 КОПИРАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ТЕКСТ

I. Копиране на текст - означава да му се направи копие на ново място . След копирането текстът ще остане и на оригиналното си място. Преди да се копира даден текст, той трябва да се маркира. Копирането на текст може да стане по няколко начина:
1. Копиране чрез разделът „Начало“(Home) – маркира се желаният текст и от „Начало“(Home) се избира командата „Копирай“ (Copy).
Обърнете внимание: На изображението виждате три стъпки, с които е показано копирането на текста и прозореца Clipboard, който съхранява всичко извършено в тази секция
1 стъпка: Отворихме прозореца Clipboard,  който в стъпка 2 е празен. След натискане на бутона Copy /стъпка 3/, се появява селектирания текст в прозореца  Clipboard. 

След това текстовият маркер се придвижва до мястото , където трябва да се вмъкне копието. Отново се избира разделът „Начало“ (Home) и след това командата „Постави“.(Paste).
2. Копиране чрез клавиатурата - текст може да се копира и като се маркира и изпълни клавишната комбинация Ctrl + C . След това текстовият маркер се премества в мястото, където трябва да се вмъкне копието и се изпълнява клавишната комбинация Ctrl + V.


II. Преместване /Изрязване/ на текст - означава да се премести текста на ново място. Текстът няма да се запази на оригиналното си място, т.е. ще се „изреже “. Преди да се премести даден текст той трябва да се маркира. Преместването на текст може да стане по няколко начина :
1. Преместване на текст чрез разделa „Начало“(Home) – след маркиране на текста, от раздела „Начало(Home) се избира командата „Изрежи(Cut):
Маркирания текст (2) при натискане на бутона Cut (1) изчезва от документа /изрязва се/ (3) и се появява с Clipboard.
Текстовият маркер се придвижва до мястото в документа, където трябва да се премести текста. Отново се избира раздела „Начало“(Home), а след това от него – командата „Постави“(Paste).
2. Преместване на текст чрез клавиатурата - текст може да се премести, като се изпълни клавишната комбинация Ctrl + X . След това текстовият маркер се придвижва до мястото, където трябва да се премести текста и се изпълнява клавишната комбинация Ctrl + V. 
III. Изтриване на текст от документ - преди да се изтрие даден текст, той трябва да се маркира. Изтриването на текста може да стане по няколко начина :
1. Изтриване на текст чрез раздел „Начало“(Home) – маркирате текста (абзаца) който желаете да изтриете и от раздела „Начало(Home) избирате командата „Изрежи“ (Cut).
2. Чрез клавишни комбинации – с помощта на клавишите Delete и Backspace. Ако текстът не е маркиран, клавишът Delete изтрива символите след текстовият маркер, а клавишът Backspace – символите преди текстовия маркер.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕКСТ

При редактиране на документи Word съхранява информация за направените промени.Последното извършено действие с текст в документа може да бъде отменено.Това може да се извърши по няколко начина:
1. Чрез бутоните от Лента с инструменти за бърз достъп в горния ляв ъгъл на прозореца на Word:

Undo (Отмени Въвеждане) – можете да отмените някоя корекция, напр. неволно изтриване на дума, и да възстановите оригиналният текст.Не можете да отменяте някои действия, като например щракването върху команда в раздела „Файл“ или записването на файл. Ако не можете да отмените действието, командата „Отмени“ се променя в „Не може да се отмени“.
Redo (Върни/ Възстанови) – Ако отмените дадено действие то може да се възстанови с този бутон.
Repeat (Повтори Въвеждане) – За да повторите нещо просто, като например операция за поставяне.
2. Чрез клавишни комбинации:
Чрез клавиатурата последното извършено действие може да се отмени, като се изпълни клавишната комбинация Ctrl + Z .Тази комбинация може да се изпълнява толкова пъти, колкото отмени желаете да се направят .За да се възстанови последното отменено действие се използва клавишната комбинация Ctrl + Y .

Няма коментари:

Публикуване на коментар