неделя, 7 май 2017 г.

Работа с текстови документи, вмъкване на символи и специални знаци в MS Word 2010

Вмъкване на символи и специални знаци в MS Word 2010
Често при въвеждане на текст се налага да бъдат вмъкнати символи и специални знаци, за които няма отделни клавиши. За да вмъкнете определен символ или знак щракнете меню „Вмъкване“(Insert) от Лентата с менюта, изберете командата „Символ “(Symbol) --> More Symbols . Отваря се диалоговият прозорец „Символ(Symbol) , който съдържа две страници – Символи(Symbols) и Специални знаци (Special Characters).

В случая сме въвели символите №₰ǣ, които виждаме в лентата за последно вмъквани символи (Recently used symbols).
Страницата  Специални знаци (Special Characters).
При приключване с вмъкване на символи или знаци затворете диалоговия прозорец с Close.

ВМЪКВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ФОРМУЛИ И ИЗРАЗИ В MS WORD 2010

Освен символи Microsoft Word 2010 включва вградена поддръжка на писане и редактиране на уравнения.
Когато пишете уравнение, Word автоматично конвертира уравнението в професионално форматирано уравнение.
В раздела „Вмъкване“, в групата „Символи“ щракнете върху стрелката до „Уравнение“ / бутона Equation. Отваря се подменю с формули. В случая ние избрахме израза за Binomial Theorem. 
Активира се страницата за обработка на формули Equation Tools
Можете също така лесно да създавате ваши собствени уравнения и формули на базата на често срещани математически структури като функции, корени, интеграли, многочислени оператори и др. Всяка структура предоставя многообразие от контейнери за вмъкване на математически символи, които са организирани в галерии. Можете например да избирате от основна математика, гръцки букви, оператори, стрелки и др.
След като напишете сложно уравнение, можете да го запишете, така че да не е нужно да го въвеждате отново. Когато запишете често използвани от вас уравнения, те се показват в галерията с уравнения. Можете да вмъквате оттам уравнения в документа си като просто щракнете върху тях.

Ако за вас е по-бързо да въвеждате, можете да въвеждате математически символи с помощта на „Математическо Автокоригиране“. Когато например курсорът е в уравнение и вие въведете \beta, Word автоматично вмъква символа ß.
идея за урока: http://word.06bg.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар