неделя, 7 май 2017 г.

Стартиране и интерфейс на MS Word 2010

Microsoft Word най – популярната текстообработваща програма е част от пакета приложни програми на Microsoft – Microsoft Office, който ви дава възможност да извършвате приятно и без много усилия всички дейности, свързани със създаването на текстови документи с високо качество, като въвеждане, съхраняване, редактиране, оформление и отпечатване на текст.

СТАРТИРАНЕ НА MS WORD 2010
Microsoft Word се стартира от Вашият компютър, в групата All Programs (Всички програми ) на менюто Start (Старт ) автоматично се появява връзка към него. За да стартирате Microsoft Word щракнете върху бутона Start (Старт ) в долният ляв ъгъл на екрана или натиснете клавиша с емблемата на Windows на клавиатурата. Появява се менюто „Старт“ .
Посочете All Programs (Всички програми), Microsoft Office и изберете Microsoft Word 2010.

 Microsoft Word е зареден и на екрана е показан автоматично създаден празен документ.

РАБОТЕН ЕКРАН НА MS WORD 2010
Работният екран на MS Word съдържа елементи които са стандартни за прозорците на повечето приложения под Windows:
1. Заглавна лента – В лявата част на заглавната лента са разположени имената на програмата, и на текущият документ. А в дясната част – три бутона : „Намали“, „Възстанови“ и „Затвори“. Те се използват за промяна на размера на прозореца и за затваряне на програмата .

2. Лента с инструменти за бърз достъп – Тук се намират най – често използваните команди, като „Запиши“„Отмени“, „Върни“. В края на лентата с инструменти за бърз достъп има падащо меню, където можете да добавите други често използвани команди, от които обикновено се нуждаете.
3. Изглед Backstage – Инструментите от раздела „Файл“ служат съответно за отваряне на нов документ, отваряне на съществуващ документ, записване във файл, задаване на достъп до информацията, изпращане на е-mail, принтиране, преглед на печатния вид, проверка за правопис, изследване на думи и изрази, преместване, копиране и т.н.

4. Лента – Лентата съдържа най – популярните команди. Тя се състои от три основни компонента:
Раздели – Има седем основни раздела отгоре. Всеки един представлява област на действие.
 Групи – Всеки раздел има няколко групи, които показват сродните елементи заедно.Всяка група съдържа набор от свързани команди.
 Команди – Командата е бутон, поле за въвеждане на информация или меню.
5. Работна област–Показва съдържанието на документа, който редактирате.
6. Плъзгач – Позволява ви да променяте показваната позиция на документа, който редактирате.
7. Лента на състоянието – Показва информация за документа, който редактирате.
8. Бутони за изглед – Позволяват ви да променяте режима на показване на документа, който редактирате, за да отговаря на нуждите ви.
9. Плъзгач за мащабиране – Позволява ви да променяте настройките за мащабиране на документа, който редактирате .
ИЗГЛЕДИ В MS WORD 2010
Текстообработващата система MS Word може да показва документите по пет различни начина, които спомагат по – добре да схванете оформлението на документа, полетата му, както и къде започват новите страници. Превключването между отделните изгледи става по два начина :
1. Чрез бутоните от полето за избор на режим в долната част на прозореца на документа 
2. От раздела “Изглед„ в горната част на екрана

Раздел “Изглед" (View)  има различни режими.

  • Режим Print Layout (Изглед за печат)– Показва отделните страници, като ги разделя с дебели, тъмни хоризонтални ленти така, че може ясно да се види къде свършва и започва дадена страница. (Това е изгледът по подразбиране).
  • Режим Full Screen Reading (Четене на цял екран) – в този режим се улеснява четенето на документи, които не смятате да редактирате, като се скриват всички ленти с инструменти и размера на текста се променя за по добра видимост.
  • Режим Web Layout (Оформление за уеб) – това е режимът, който използвате когато създавате документ, който ще се визуализира в Интернет. В този режим всички елементи във вашият документ (включително графиките и фоновете) се показват така, както биха изглеждали, когато се разглеждат в уеб браузър (софтуерът, с който разглеждате Интернет страници).
  • Режим Outline (Структурен изглед) – Режим за разглеждане на самата структура на вашият документ, който за целта представя текста (а не графичните елементи) в класически схематичен модел. В този режим можете да „свивате“ схематично изобразеният документ, така че да се виждат само основните заглавия, както и да го „разширявате“, така че да се покажат всички (или избрани) заглавия или текстови пасажи.
  • Режим Draft (Чернова) се използва за задаване на разположението на елементите,както и външният вид на страниците във вашият документ . В него са видими всички елементи, включително и графиките и фоновете. В този режим форматирате и подготвяте за документа за печат.
Раздел Zoom - Увеличаване или намаляване на изгледа на документа в MS Word 2010

Когато работите с MS Word, може да ви се наложи да увеличите или намалите изгледа на документа, както, за да имате по – добър поглед върху определена област, така и за да получите цялостна представа за него. Увеличаването или намаляването на изгледа може да стане както от плъзгача Zoom (Мащабиране) в долният десен ъгъл на екрана ви, така и с помощта на команда Zoom (Мащабиране) от раздела „Изглед“ в горната част на екрана.

Изберете бутона Zoom. Oтваря се прозорец "Zoom".  В него имате възможности за мащабиране.
От прозорецът „ Мащабирай с “ (Zoom) има възможност да се избере размера на документа в проценти.
Опцията „Ширина на страница“(Page width) - избира подходящият за размера на екрана на монитора процент на увеличаване така, че в прозореца на
програмата да се вижда цялата широчина на страницата.
Опцията „Ширина на текста(Text width) - позволява в прозореца на програмата да се вижда цялата широчина на текста.
Опцията „Цялата страница(Whole page) - позволява в прозореца на програмата да се види цялата текуща страница.
Опцията „Много страници(Many Pages) - дава възможност в прозореца на програмата да се видят повече от една страница, като техният брой се определя от бутона под опцията.
В полето „Процент(Percent) може да изберете произволен процент на увеличение или намаление на размера на документа различен от зададените .
Всяка от тези промени се отразява в полето за предварителен преглед „Визуализация“(Preview). В него може да се види как ще изглежда документът след промените.

Няма коментари:

Публикуване на коментар