неделя, 7 май 2017 г.

СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ДОКУМЕНТ CREATE, ОТВАРЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОКУМЕНТ OPEN, СЪХРАНЯВАНЕ SAVE В MS WORD 2010

СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ДОКУМЕНТ В WORD 2010
Всеки нов документ, който създавате в Word е базиран на това което програмата нарича шаблон (template). Шаблоните съчетават избрани стилове и настройки на документа, а в някои случаи и предварително въведен текст или изчислени полета, за да поставят основите на определен вид документ.
За да създадете в Word 2010 нов документ, базиран на определен шаблон следвайте следните стъпки :
  1. Щракнете върху раздела „Файл“(File).
  2. Pосле щракнете върху „Създай“(New).
  3. Под „Налични шаблони“(Available Templates) щракнете върху „Празен документ“(Blank Document).
  4. Щракнете върху „Създай“(Create).
Освен вградените шаблони които може да използвате, за да си дадете преднина и да си спестите време при съставянето на определени типове документи, MS Word 2010 ви дава възможност да прилагате ваши собствени шаблони по избор и да търсите из разнообразни шаблони, които са налични в Office.com. В Office.com се предлага богат избор от известни шаблони на Word, включително основни автобиографии, автобиографии според професията, дневен ред печатни визитни картички и факсове .

ОТВАРЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОКУМЕНТ MS WORD 2010

За да отворите документ,който сте създали преди това в Word 2010, следвайте следните стъпки :
  1. Щракнете върху раздела „Файл“ и после щракнете върху Отвори“ (Open)
  2. В левия екран на диалоговия прозорец „Отваряне“(Open) щракнете върху устройството или папката, които съдържат документа - в конкретния случай ние отиваме в Libraries/Documents.
  3. В десния екран на диалоговия прозорец „Отваряне“ отворете папката, която съдържа желаният документ .  В случая IT 9 i 10 kl и избираме файла 10 klas Tema 1 Baza danni.
  4. Натиснете бутона Open.
  5. Лентата с пътя на документа, който отваряме.
Документът 10 klas Tema 1 Baza danni е зареден и е показан на екрана ви. Името на документа е показан в заглавната лента.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТ / SAVE MS Word 2010
Съхраняването на документи в MS Word може да стане по два начина : 
1.  с помощта на бутона “Запиши „ от Лентата с инструменти за бърз достъп, или 
2. от раздела „Файл“, като се избере командата „Запиши(Save)
3. Когато документът се съхранява за първи път, независимо кой от двата начина ще се използва се отваря
4.  диалогов прозорец „Запиши като …“ (Save As)

5. В полето „Име на файл :“(File Name) се въвежда името на файла (препоръчително е то да се изпише на латиница). Ние записваме документа с името Baza danni в папката Documents. 

При избор на име на файла трябва да се има предвид,че името е уникално,тоест в една папка не може да има два файла с едно и също име. Ако в папката в която ще се запазва файла,вече съществува файл със същото имe, на екрана ще се появи предупредително съобщение.
Съобщението предупреждава ,че вече съществува файл с избраното от вас име и се пита дали искате този файл да бъде заменен. Ако изберете бутона „ОК“ съществуващият документ с това име ще бъде заменен от текущият (новият документ се запазва под избраното име,а старият вече не съществува). При избора на бутона „Отказ“ ( X ) предупредителното съобщение се скрива,и системата се връща към диалоговият прозорец „Запиши като ..“(Save as), където се дава възможност файла да се запише, като му се даде различно име. При повторно съхраняване на документа, може да се промени името на файла, папката в която е бил съхранен, както и файловият му формат.
Документите,създадени с програмата MS Word , по подразбиране се съхраняват като файлове със разширение „docx” („doc“ – Word 97-2004). 
6. Запаметяването става с натискане на бутона „Запиши“  (Save).

Няма коментари:

Публикуване на коментар