вторник, 25 април 2017 г.

Форматиране и филтриране на данни в електронни таблици MS Excel 2010 format filter

Форматиране и филтриране на данни в електронни таблици
Филтриране на данни, означава да се извличат само онези от тях, които искаме да използваме.Отделяне на тези редове, с които искаме да работим и отговарят на предварително зададен критерий.
Отворете последователно папката Libraries> Documents > Borsa.  

Трябва да виждате следната таблица: /ако нямате такава таблица, може да я създадете и да въведете данните, които се виждат от нея)
или може да я вземете от ТУК.

В тази таблица са представени данни за  стоките предлагани на зеленчукова борса. Редовете са различни видове зеленчуци, техните единични цени и количества, доставени на определена дата от фирма доставчик.
Ако искаме да видим кои фирми са доставили стоки на 22 май 2011 и зададем този критерии от горната таблица ще останат само три реда. Всяка клетка може да се форматира според вида информация в нея. Нека форматираме клетките с датите на доставка в колона Е, така че вместо число за месеца да се показва името на месеца. 
Маркирайте колоната с датите, както е показано на снимката долу. С десен клик на мишката  изберете Format cells. Отваря се диалоговия прозорец Format cells.
ТУК ИДЕТЕ на листа с Number > Date и нанесете съответните промени, както е показано долу.
За да приключите натиснете ОК. В колона Е, вече имате име на месеца, а не цифра.
Следващата колона, която ще форматирате е колона С, където цените на стоките трябва да станат в български левове.
Маркирайте колона С и отново с десен бутон на мишката и излязлото подменю, изберете Format cells.
Изберете следните стъпки, както е указано на снимката долу и натиснете ОК. Имате цените в левове:
Последната колона, която форматирате е колона F, в която стойностите трябва да са закръглени до третия знак след десетичната запетая. Маркирайте колоната и с десен клик изберете отново Format cells. В диалоговия прозорец изберете следните характеристики, както е указано долу.
Вашата таблица трябва да изглежда така след форматиранията на трите колони.
Време  е да зададем филтриране на клетките в таблицата, така че да останат тези, които са извършени на 5 юни  2011. Филтрирането започва с маркиране само на заглавния ред на таблицата, в случая тове е ред 1 (Дата на доставка). След това избирате меню Data > и избирате инструмента Filter.
Върху всяка колона се образува стрелка за филтриране.
Изберете стрелката от колона Е и от списъка с Дата на доставка изберете 5 юни.
Редовете неотговарящи на критерия се скриват.
 За да се върнем на изходна позиция, отново стрелката отстрани на Дата на доставка и слагаме всички отметки.
Филтриране на данни по два критерия. Първият отново е дата 5 юни, а вторият от колоната с доставна цена – Sort Descending, което означава, че записите ще се наредят в намаляващ ред от най-голяма към най-малка стойност.
Махнете всички филтри, както беше указано по-горе.
Друг начин за филтриране е с командата Custom Filter от филтриращия панел.
Отваря се диалогов прозорец  Custom AutoFilter. При посочване на стойност equals избираме първата фирма по наш избор, на втория ред също, но за друга фирма и OR между тях. Както е на снимката отдолу.
Резултатът е показване на всички записи, в които има съвпадение на посочените фирми.
Отфилтрирайте всичко.
Следващата цел е от всички резултати в таблицата да филтрираме онези редове, които имат доставчик ЕТ „НатураЛ“, доставките са направени между 22 май и 8 юни. Тези критерии трябва предварително да въведем извън таблицата със записи на ред, който е подходящ за печат.
На ред 23 и 24 въведете данни, както е показано на снимката долу. На ред 24 са указани критериите , по които филтрираме.

Няма коментари:

Публикуване на коментар