вторник, 25 април 2017 г.

Създаване на електронна таблица, форматиране и работа с формули в MS Excel 2010 create table formulas formating

Отворете програмата  MS Excel 2010 и запишете работата си с името  "касова бележка" .
Въведете, както е указано на снимките следните данни.
Стъпка 1. В клетка В2 въведете касова бележка. Текстът излиза и към клетка С2, оставете така записа.
Стъпка 2. Отидете в клетка G2. Въведете Дата. С Enter преминете в клетка G3 и въведете ДДС, в клетка Н3 въведете 20%
Стъпка 3.  В клетка С6 въведете код на стока и кликнете отстрани. След това изберете клетката и ще се активира бутона Wrap Text. . Натиснете бутона и текста  се разполага в клетката, като тя се разширява. Указано е на снимката отдолу.
 Стъпка 4. Въведете последователно със стъпката отгоре и останалите текстове: име на стока, единична цена, цена с ДДС, брой, стойност. Трябва да имате снимката отдолу.
Стъпка 5. Маркирайте клетки от С7 до С11 и с десен клик на мишката извикайте подменюто. От него изберете Format Cells.
Стъпка 6. Отваря се диалогов прозорец Format Cells, в който трябва в секция Number  да изберете Text. Наттиснете ОК. Сега в маркираните клетки, ще може да въвеждате, както искате цифри, които ще се приемат като текст.
Стъпка 7. Въведете последователно в клетките от С7 до С11 следния текст: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005.  Ако не бяхме направили  стъпка 6 при изписване на 0001, в клетката щеше да се изпише 1.
Стъпка 8. Въведете последователно в клетки от D7 до D11 текстовете: 
кафе
чай
сок
сметана
кока кола
Стъпка 9. Въведете в клетките от Е7 до Е11 числата:
2.2
1.9
2.5
0.4
2.1
Маркирайте клетките от Е7 до Е11. С десен бутон на мишката изберете Format Cells и в секция Number изберете Currency . Потърсете за Symbol - лв. Bulgarian. Трябва да получите като снимката отдолу. Натиснете ОК.

Стъпка 10. Въведете в клетка от G7 до G11 числата, както е указано на снимката:


 Стъпка 11. Маркирайте  колони  F, H – и от подменюто с десен клик изберете Format Cells. Задайте типа данни, които ще се появят в тези клетки да бъдат Currency. Натиснете ОК.

 Стъпка 12. Маркирайте таблицата и изберете външната рамка на таблицата да е с двойна линия,

 Стъпка 13. Направете фонът на заглавния ред (антетката) на таблицата да е оцветен в сив цвят а текста да е в бяло,
В клетка Н2 използвайте функцията, за дата, която да е днешна. (В клетката H2 да се използва функция за текущата дата). Това направете като кликнете върху 
бутона    fx (ограден в червено) изберете както е указано на снимката.


В това поле се появява днешната дата.
ДДС се определя на 20%. В клетките в колона "Цена с ДДС", трябва да въведете подходяща формула със стойностите на клетки, за да получите цената с ДДС. 
В клетка F7 в полето до бутона    fвъведете формула от типа цена + цена * ДДС(%) или  
f= E7+E7*H3 
За всички клетки надолу направете аналогично изписване, но съобразете какви ще са данните, които използва функцията за пресмятане. Podskazka: В клетка F9 ще се промени =E9+E9*H3
След като подпълните цялата колона "Цена с ДДС", подпълнете колоната "Стойност". Формулата  =  цена с ДДС * брой.
Накрая трябва да имате следните данни в таблицата. Ако промените някои от данните използвани във формулите, ще имате автоматична промяна в резултатите.
А сега с данните,  с които разполагае направете следните неща.
1. определете общата стойност.
Маркирайте клетките в колона стойност от H7 до H11 със бутон CTRL от клавиатурата селектирайте и клетка H12. Натиснете бутона за вмъкване на функции fx и изберете функцията за сумиране SUM. Натиснете ОК
 и направете следното в диалоговия прозорец за Function Arguments. Ако е така като на снимката, натиснете ок.

Имате сумирана стойност.
2. определете общия брой.
Начинът на определяне е подобен на горния със стойностите.
3. Определете минималната цена.
Помислете коя функция ще се използва тук...

Накрая трябва да имате следната таблица с данни в нея и форматиране...
Успешен ден! До скоро!

Няма коментари:

Публикуване на коментар