неделя, 9 април 2017 г.

Реализация на База данни "Хотелски резервации" с MS Access 2010 - създаване на таблици 1

Създаване на таблици в БД
Създайте БД с име Hotelski rezervacii, както е показано по-долу.

В новосъздадения документ ще създавате таблици.
I начин: С помощта на бутона Table от панела Table на страница Create можем да създадем таблица в режим на директно въвеждане (Datasheet View).


В този режим първото автоматично създадено поле с име ID по подразбиране играе ролята на първичен ключ на таблицата. Добавянето и изтриването на полета в таблицата става с помощта на командите от панела Add&Dalete на страница Fields,  което се намира в частта Table Tools. Добавянето на полета може да бъде извършено и директно в таблицата чрз бутон Click to Add. Така се отваря падащ списък за избор на типа на полето. Редактирането на характеристиките и типа на данни на вече създадено поле, може да се извърши с помощта на съответните бутони от панелите Properties и Formatting.
II начин: С помощта на бутона Table Design от панела Tables на страница Create се създава таблица в режим на проектиране (Design View). Прозорецът за проектиране на основните полета на таблицата се състои от три колони – Field Name (въвеждат се имената на отделните полета, от които ще се състои проектираната таблица), Data Type (за всяко поле се избира съответен тип за съхранение на неговите данни), Description (за въвеждане на допълнително описание и коментар към полетата на таблицата). В този режим - Design View, първичният ключ се поставя чрез бутона Primary Key, който се намира в панела Tools на страница Design.
Създаване на таблица Grad
Създавате двете таблици в режим Design View.
В отворения документ отидете в страница Create и натиснете Table Design.
 Отваря се таблица, която ще създавате в режим Design View. Както е показано по-долу нанесете двете колони с име n_grad,и  ime_grad, от съответния тип. Направете n_grad да е първичен ключ
За да се прехвърлите в този режим от бутон View изберете режим Datasheet View. Излиза ви предупреждение, да запишете таблицата. Дайте ѝ име Grad и натиснете ОК. Трябва да имате следната картина, в която таблица Grad е в режим на преглед и използване:
Създаване на таблица Klient
Отидете в страница Create и натиснете Table Design. Отваря се нова таблица, в която трябва да въвете следните колони:
От бутон View изберете режим Datasheet View. Излиза ви предупреждение, да запишете таблицата. Дайте ѝ име Klient и натиснете ОК. Трябва да имате следната картина, в която таблица Klient е в режим на преглед и използване:
За подробности вижте този документ: Tema 6 Syzdawane na tablici Grad Klient

Няма коментари:

Публикуване на коментар