сряда, 5 април 2017 г.

Форматиране на текст, снимки и таблици в MS Word, ефекти

Здравейте!
Ще направим едно леко упражнение на MS Word, с което неусетно ще се запознаете с някои менюта за работа в тази програма.
Тук е въведен текст, който ще използвате в упражнението с указания след него. Успех!

Отворете нов документ на Word. Копирайте текста за пингвините по-долу и го поставете в новия документ. Запишете документа под името Пингивините в папката Libraries > Documents.

Текст за копиране
"Обща информация
Пингвините (Spheniscidae) са семейство птици от разред Пингвиноподобни, а според Sibley-Alquist от разред Щъркелоподобни. Това са нелетящи птици, обитаващи южното полукълбо. Те не живеят, противно на всеобщото разбиране, само в студен климат, като Антарктида. Три вида живеят в тропиците, а галапагоският пингвин, който обитава островите Галапагос, прекосява екватора, докато се храни.
Пингвините гнездят в малки и големи колонии. Струпаните гнездящи птици наброяват десетки хиляди за някои видове като пингвина адели, антарктическия, кралския и златовеждия пингвин, а за други - повече от 100 000, дори около милион екземпляра. На о.Макуори например на подходяща гнездова територия може да съжителстват 750 000 пингвина на шлегел. Двойките като правило остават за цял живот заедно и се връщат да гнездят на същите места, но често образуват и временни двойки с други партньори.

Размери
Императорският пингвин е най-голям от всички видове пингвини. Достига 1.1 м и тегло около 30 кг. Най-малкият вид е пингвинът Фея, достигащ само 41 см и тегло около 1 кг.
Тялото на пингвините е приспособено за плуване. Има вретеновидна форма, с голяма глава и къс врат.

Оцветяване  
Всички възрастни пингвини са с тъмна окраска по гърба и бяла на коремната област. Тъмното оцветяване на гърба се смесва с тъмните дълбини океана, а бялото на корема със слънцето, което прави пингвините трудно забележими за хищниците в океана. Много видове имат характерни за вида черти и оцветяване.
Императорският пингвин е с черна глава и с широки жълти петна от двете страни на главата.
Кралският пингвин е с черна глава и гърло и с ярки оранжеви, с форма на сълза петна от двете страни на главата. Оранжевата окраска се простира до горната част на гърдите.
Пингвинът Адели е с черна глава. Отличителен белег е бялата пръстеновидна окраска около очите, която се появява по време на размножителния период.
Папуаският пингвин е с черна глава, с бели клепачи и бяло оцветяване с формата на триъгълник около очите.
Гребенестите пингвини като качулатя пингвин и златовеждия пингвин, се отличават от другите птици с оранжево или жълто оперение с формата на гребен от двете страни на главата, над очите.
Великолепният пингвин, известен и като жълтоок пингвин, както подсказва едно от имената му, има жълти очи и ивица от бледожълто оперение. 
Малкият син пингвин е характерен със сиво-синьото си оперение и бяла брадичка и гърди.  
Пингвините от рода Spheniscus като пингвинът хумболт и магелановския пингвин са характерни с неоперените месести области на лицето и отделни черни ивици, минаващи през гърдите. 
Мъжките и женските пингвини не се различават по външния си вид. Изключение са гребенестите пингвини, при които мъжките са по-здрави и по-едри от женските. Малките и незрели пингвини могат да имат различно оперение от възрастните.  
Пингвините имат мигателна мембрана, наричана още трети клепач, която предпазва окото от нараняване.

Крака и плавници
Краката на пингвините са къси и здрави, ципести, с нокти. При плуване птиците прибират краката си назад към тялото за оптимизиране и управление на тялото си при плуване. Пингвините ходят с малки стъпки като понякога използват клюновете и опашките си, за да си подпомагат при стръмните изкачвания. Максималната скорост на ходене за пингвини Адели е 3,9 км/ч. Императорският и кралският пингвин ходят по-бавно около 2,8 км/ч. Някои видове, като качулатият пингвин, могат да скачат. Антарктическият пингвин често се пързаля по корем на леда като използва плавниците и краката си.

Оперение
Оперението на пингвините е специализирано - къси, широки и близко разположени пера, които ги изолират от водата и ниските температури. Пингвините имат повече пера в сравнение с повечето птици, около 100 пера на квадратен инч. Повечето видове пингвини сменят оперението си всяка година, обикновено след размножителния период. По време на сменяне на оперението, перата губят част от изолационните и хидроизолационните си способности. В зависимост от вида, средната продължителност на сменяне на оперението варира от 13 дни при Галапагоския пингвин и до 34 дни за Императорския пингвин. Пингвините изграждат дебел слой мазнина, който им осигурява енергия при сменяне на оперението.

Малки
Малките пробиват черупката си за три дни. Перата им не са непромокаеми и пилета не влизат във водата, докато не сменят оперението си. При всички видове пингвини, оцветяването и отличителни знаци на пилета се различават от тези на възрастните. Учените смятат, че оцветяването на малките "предизвиква" родителското поведение на възрастните и те не възприемат младите птици като конкуренти за половинките си или за места си за гнездене. И двамата родители осигуряват изхранването на пингвинчетата. Възрастните се грижат и изхранват само собственото си малко. Мъжкият императорски пингвин има уникална функция сред пингвините. При недостатъчна храна те произвеждат и отделят вещество подобно на мляко от хранопровода си, с което могат да изхранват малките си в продължение на две седмици. При някои видове малките се събират в групи, наречени детски градини, които им предоставят известна защита от хищниците и околната среда. Преди няколко десетилетия учените са смятали, че това са функционални детски градини с възрастни, които осигуряват тяхната защита и изхранване. Но сега е доказано. че родителите се грижат и изхранват само собствените си малки.

Развитие
Малките са зависими и от двамата родители за своето оцеляване. Този период може да варира от седем седмици за пилета адели до 13 месеца за малките на кралския пингвин. За повечето видове пингвини, след като пингвинчето е заменило младежкото си оперение с водоустойчиви пера е в състояние да влиза във водата и е независимо от своите родители. Малките на папуаския пингвин се връщат да се хранят при родителите си в продължение на 25-35 дни след смяната на тяхното оперение. Пингвините са сред най-социалните птици. Всички видове са колониални. Птиците плуват и се хранят в групи. По време на размножителния сезон пингвините излизат на сушата и гнездят в големи колонии, които понякога включват стотици хиляди пингвини и обхващат стотици квадратни километри. Кралският пингвин също е силно колониална птица, но обикновено се движи в малки групи от 5 до 20 екземпляра.

Хранене
Пингвините се хранят с риба, калмари и ракообразни, най-вече крил.
По-малките видове пингвини от Антарктида и субантрактическия район се хранят предимно с крил и калмари. Видовете, които се срещат се в по-севените райони се хранят и с риби. Императорският и кралският пингвин предпочитат риби и калмари.
В момента всички 17 вида пингвини, са защитени от Закона за застрашените видове. Най-малко три вида се смятат за застрашени."

Селектирайте целия текст и задайте тип на шрифта Georgia, размер 12. Уверете се, че текста е селектиран все още и продължете. Отворете диалогов прозорец Paragraph и направете следните операции: 

Aligment: Justified; Special: First line, by 1,27 sm; Spacing: After 6 pt, Line Spacing: Single. OK

В началото на текста, пред Обща информация, въведете: "Пингвинитеи натиснете ентер. Маркирайте само текста Пингвините и го форматирайте по следния начин - центрирайте текста, задайте размер на шрифта 20. От секция Text effect à Reflection à изберете Half Reflection(може и Tight Reflection), 4 pt offset. От секция Text Highlight Color à изберете Dark Yellow.

Маркирайте текста Обща информация и направете следното форматиране на текста:
Удебелете текста, задайте размер 14. От секция Text effect à GlowOlive Green, 8 pt glow, Accent  color 3,

Използване Format painter за бързо форматиране.
Селектирайте Обща информация и трябва на екрана да се появи следния прозорец или с десен бутон на мишката да изберете Format painter.


Изберете четката и преминете с нея през текста Размери. Трябва да приложите/получите ефекта на Обща информация.
Направете същото форматиране на текстовете: Оцветяване, Крака и плавници, Оперение, Малки, Развитие, Хранене.

Потърсете в Интернет снимки на пингвини. Запазете две от тях в папка Pictures. Върнете се в документа за пингвините и  кликнете в реда преди Размери. Тук ще вмъкнете двете снимки през Insert менюто. Оразмерете ги, така че да се поберат една до друга на един ред.

Маркирайте първата снимка и ѝ задайте ефект  Bevel à Slope.На втората снимка задайте Picture Styles–  Metal Frame, и Picture Effects > 3D Rotation à Parallel à Off Axis 1 left.В края на документа вмъкнете таблица, която има 4 колони и 4 реда от Insert менюто.
Въведете на първия ред последователно във всяка клетка следното: Пингвини, Хранене , Развитие, Оперение.
При избрана таблица се появява меню Table Tools с подменюта Design и Layout.
В подменюто Design задайте формат на таблицата: Dark list, Accent 6.
Маркирайте първата колона и задайте Inside borders
Трябва да имате следния резултат. Това е нашия документ след приключване на приложените форматирания.


Надяваме се, че успешно завършихте това упражнение!
В него научихте:
  • как да копирате текст от едно място и да го поставяте в текстов документ на MS Word.
  • как да форматирате текст и да оформяте целия документ.
  • как да вмъквате снимки и таблици и да им прилагате ефекти.
Ако имате въпроси или искате да споделите мнение, пишете в секцията за коментари! Хубав ден!


Няма коментари:

Публикуване на коментар