сряда, 29 март 2017 г.

Анимация на ръгби топка с MS PowerPoint 2010 rugby ball animation

Анимация на ръгби топка с MS PowerPoint 2010.
Потърсете от Insert > Clip Art изображение с името rugby ball и изберете една от тях. Ето нашия случай. Разположете го в центъра на слайда и го преоразмерете ако е нужно.
Изберете топката, която искате да анимирате и натиснете More бутона в панела Animation на менюто/страницата Animations. Изберете от  Entrance > Bounce
Когато изберете Motion Path, вашият обект ще се движи по протежение на пунктирана линия на пътя, както е показано на екрана. (Този път не се показва в крайния резултат) Някои аспекти на ефектите Motion Path могат да се редактират. Когато прилагате анимация с Motion Path към даден обект, можете да изберете пътя и плъзнете до края, за да промените дължината или размера на пътя. Зеленият маркер по пътя на движение поставя началото на пътя, а червеното бележи края.

Можете да покажете допълнителни ефекти, като изберете една от опциите в долната част.
Така ще се появи прозорец за промяна на ефекта. Ако имате прозорец за да виждате промените на ефекта в долния ляв ъгъл, можете да визуализирате ефектите с еднократно щракване върху тях.. Ние избираме Dissolve In.
Нанесете няколко анимации към обект
Изберете обекта и след това кликнете върху бутона Add Animation (Добавяне на анимация) за показване на анимационниte ефекти. Точно както направихме с първия ефект, можете да поставите мишката върху ефекта, за да получите визуализация на живо. Кликнете два пъти, за да приложите ефекта. Ефектите от анимация ще се случат в реда, в който се прилагат.
Прилагаме Add Animation -->Spin
Бутонът Animation Pane от страницата Animations и панела Advanced Animation
Можете да видите списък на анимациите, прилагани към слайда чрез отваряне на Animation Pane. Изберете бутонът Animation  Pane от групата на Advanced Animation, за да се покаже анимация в панела вдясно. Ще видите, че всеки анимационен ефект в панела за анимация има зададена номер.
Timing Animation Effects
Можете да изберете кога да стартира вашата анимация. По подразбиране е при On Click. За да го промените изберете ефект в Animation Pane и изберете една от възможностите от листа за старт  (Start drop-down list). С Previous starts давате същото време като предишната анимация и с  After Previous стартира след края на предната анимация.
Можете да промените реда, по който се прилагат анимационните ефекти, като изберете ефекта в Animation pane и изберете Move Earlier или Move Later от Timing панела на менюто Animations Виждате промените в панела Animation Pane.
Effect Options
Бутонът Effect Options е видим, когато е селектиранa конкретна анимация. Точната анимация ще получи добавен ефект и настройки, с които да се конфигурира. Може да получите достъп до опцията на ефектите (Effect Option) чрез десен бутон на мишката върху анимацията в панела  Animation Pane, или  Effect Options от лентата.
Отваря се диалогов прозорец, в който можете да видите наличните опции, които ще варират в зависимост от анимацията и не всички анимационни ефекти ще имат  настройки. В примера по-долу, можете да промените размера на въртене и дали обектът ще се върти по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.
Можете да добавите и звуков ефект към анимацията ви.
Това беше съвсем накратко за анимация вMS PowerPoint 2010. Всичко свързано с анимиране тук се случва в менюто Animations. Ако имате въпроси или препоръки, ще се радваме да пишете в коментарите.
До скоро! 
идея за урока: https://www.howtogeek.com/howto/19105/how-to-animate-text-and-objects-in-powerpoint-2010/

Няма коментари:

Публикуване на коментар