петък, 31 март 2017 г.

Тема №8 Създаване на формуляри в БД „Хотелски резервации“, MS Access 2010

Отидете в Libraries -> Documents-> Razdel_1 -> 1_7. Копирайте файла с име Hotel_10_1_7. След като имате файл с име Hotel_10_1_7 – Copy отворете този документ.
За да извършите автматично генериране на формуляр за таблица Резервация, е необходимо да изпълните следните стъпки:
-изберете таблицата от списъка All Access Objects, който се намира в лявата част на основния прозорец на програмата.

- на страница Create в панела Forms щракнете бутона Form
Имате формуляр за таблица Резервация. С десен бутон в името на формуляра „Резервация“ изберете Save, за да съхраните формуляра. Тогава ще се появи в  списъка All Access Objects формуляр под таблиците.
Направете същото  за таблицата Клиент:
-изберете таблицата от списъка All Access Objects, който се намира в лявата част на основния прозорец на програмата.
- на страница Create в панела Forms щракнете бутона Form
Трябва да имате следното на екрана:
Следващите четири формуляра, които ще създадете е необходимо да бъдат изработени така, че да улесняват попълването на данни в таблиците Град, Стая, Хотелска база и Клиент, без да е необходимо да бъдат визуализирани  с подформуляри данните от свързаните таблици. По-удачно е да използвате създаване на формуляри чрез бутона Form Wizard.
За да създадете форма за въвеждане на данни в таблица Град, трябва изпълните следните действия.
- Изберете таблицата с име Град. На страница Create в панела Forms щракнете бутона Form Wizard. Отваря се диалоговия прозорец със същото име.
-изберете полета от таблицата, които ще се добавят във формата. Изберете и двете n_grad ; ime_grad бутона >.
В полето Selected Fields трябва да имате и двете имена (n_grad ; ime_grad). Натиснете бутона NEXT. Преминавате на втора стъпка – избор на изглед. Изберете вариант Columnar и натиснете NEXT.
Преминавате на следващата стъпка – три. Задайте име на формуляра - /“Форма за въвеждане на Град“/. Натиснете бутона FINISH.
Трябва да имате следното на екрана:
Аналогично направете същото , за да създадете следващите три формуляра за въвеждане на данни за таблиците Стая, Хотелска база и Клиент.
След като сте извършили всички стъпки за всяка таблица, трябва да имате следното на екрана:
За организиране  на дейността по резервация на стая в хотел ще създадем форма, чрез която да се въвеждат данни в таблица Резервация и същевременно при определяне на на номера на стаята да поставя отметка в поле zaeta за избраната стая в таблица Хотелска база. Това изисква във формата да присъстват данни от 2 таблици, като тя ще бъде организирана като единична форма.
Изпълнете следните стъпки:
-Изберете таблица Резервация и натиснете бутона Form Wizard.
Отваря се диалоговия прозорец Form Wizard. Щракнете върху двойната стрелка >>, за да добавите наведнъж всички полета на таблица Резервация.  
-В полето Table/Queries изберете таблица Хотелска база.
-Селектирайте полето zaeta и натиснете бутона >, за да го добавите в списъка със селектирани полета. Натиснете бутона Next.


-На тази стъпка трябва  изгледа на формата да се организира спрямо таблица Резервация и да се визуализира като единична форма. За целта трябва да сте сигурни, че е избран радио-бутона  Single Form.

Натиснете бутона NEXT.
-          Изберете начина на структуриране на формата – Columnar. Натиснете NEXT.
-          Задайте име на формата /“Форма за резервация на стая“/ и натиснете бутона FINISH.

Няма коментари:

Публикуване на коментар