четвъртък, 30 март 2017 г.

Тема №10. „Търсене и редактиране на данни“, MS Access 2010

Филтриране
Командите за филтриране се на страница Home в панела Sort&Filter
Задача: Филтрирайте данни в таблица Хотелска база.
Отворете от „Диск10 клас ИТ“ ,папка от раздел 1,файл Hotel_10_1_10.

Кликнете върху таблицата Хотелска база. Поверете дали сте в изглед на използване Datasheet View в страница Home>панел Views>бутон View. Виждате въведенетие в таблицата до момента данни.
Ще извършим филтриране на данни в колоната с име Тип стая. Маркирайте съответната колона или изберете за текуща дадена клетка от нея. В страница Home > панел Sort&Filter > бутон Filter. Друг по-бърз начин е да щракнете на стрелката в дясно от името на колоната.
И в двата случая се визуализира падащ списък, в който се задават критериите за филтриране. Тъй като филтрираме текст, в полето се визуализира командата Text Filters.
След натискане на ОК, трябва да имате следното:
Виждте, че в дясно от Тип стая се появи икона за филтриране. Ако искате да анулирте филтриране натиснете команда /Clear filters from Типп стая/.

Задача: филтрирайте на данни в таблица Резервация.
Изберете таблица Резервация. И в колоната Брой дни-престой направете следното.
Появява се диалогов прозрец Custom Filter. В текстовото поле въедете 3.
Филтриране на данни във форма:
Задача: Отворете формуляра  Форма за въвеждане на данни за хотелска база. Извършете филтриране на данни по полето Тип стая. Като резулктата трябва да получите данни за единични стаи. Дайствията са аналогични както при филтриране в таблица.


Сортиране на данни
Записите в таблиците или формите са подредени (сортирани) по основния ключ.
За да ги разгледаме в друга последователност използваме командата за сортиране вариант Ascending(възходящ) или Descending(низходящ)
За да се махне сортирането от дадено поле е необходимо да натиснем бутона Remove sort, който е в панела Sort&Filter.
Редактиране на данни
Данните винаги трябва да са актуални, затова се налага често тяхното редактиране.
Операции на редактиране на данни:
Обновяване: Посочваме с мишката съответната клетка. Анулиране на промени става чрез бутона ESC.
Добавяне: Отиваме в последния специален ред.
Изтриване: маркиране на поле – бутон DEL. ВИнаги излзиа даилоговпрозорец за предупреждение!!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар