петък, 17 ноември 2017 г.

MS WORD Insert Page Break Header

Отворете текстов документ в МS Word. Задайте му  името: insert_pageBreak_headerFooter .
Копирайте текста, който следва и е между големите червени кавички:
"Обща информация
Пингвините (Spheniscidae) са семейство птици от разред Пингвиноподобни, а според Sibley-Alquist от разред Щъркелоподобни. Това са нелетящи птици, обитаващи южното полукълбо. Те не живеят, противно на всеобщото разбиране, само в студен климат, като Антарктида. Три вида живеят в тропиците, а галапагоският пингвин, който обитава островите Галапагос, прекосява екватора, докато се храни.
Пингвините гнездят в малки и големи колонии. Струпаните гнездящи птици наброяват десетки хиляди за някои видове като пингвина адели, антарктическия, кралския и златовеждия пингвин, а за други - повече от 100 000, дори около милион екземпляра. На о.Макуори например на подходяща гнездова територия може да съжителстват 750 000 пингвина на шлегел. Двойките като правило остават за цял живот заедно и се връщат да гнездят на същите места, но често образуват и временни двойки с други партньори.

Размери
Императорският пингвин е най-голям от всички видове пингвини. Достига 1.1 м и тегло около 30 кг. Най-малкият вид е пингвинът Фея, достигащ само 41 см и тегло около 1 кг.
Тялото на пингвините е приспособено за плуване. Има вретеновидна форма, с голяма глава и къс врат.

Оцветяване  
Всички възрастни пингвини са с тъмна окраска по гърба и бяла на коремната област. Тъмното оцветяване на гърба се смесва с тъмните дълбини океана, а бялото на корема със слънцето, което прави пингвините трудно забележими за хищниците в океана. Много видове имат характерни за вида черти и оцветяване.
Императорският пингвин е с черна глава и с широки жълти петна от двете страни на главата.
Кралският пингвин е с черна глава и гърло и с ярки оранжеви, с форма на сълза петна от двете страни на главата. Оранжевата окраска се простира до горната част на гърдите.
Пингвинът Адели е с черна глава. Отличителен белег е бялата пръстеновидна окраска около очите, която се появява по време на размножителния период.
Папуаският пингвин е с черна глава, с бели клепачи и бяло оцветяване с формата на триъгълник около очите.
Гребенестите пингвини като качулатя пингвин и златовеждия пингвин, се отличават от другите птици с оранжево или жълто оперение с формата на гребен от двете страни на главата, над очите.
Великолепният пингвин, известен и като жълтоок пингвин, както подсказва едно от имената му, има жълти очи и ивица от бледожълто оперение. 
Малкият син пингвин е характерен със сиво-синьото си оперение и бяла брадичка и гърди.  
Пингвините от рода Spheniscus като пингвинът хумболт и магелановския пингвин са характерни с неоперените месести области на лицето и отделни черни ивици, минаващи през гърдите. 
Мъжките и женските пингвини не се различават по външния си вид. Изключение са гребенестите пингвини, при които мъжките са по-здрави и по-едри от женските. Малките и незрели пингвини могат да имат различно оперение от възрастните.  
Пингвините имат мигателна мембрана, наричана още трети клепач, която предпазва окото от нараняване.

Крака и плавници
Краката на пингвините са къси и здрави, ципести, с нокти. При плуване птиците прибират краката си назад към тялото за оптимизиране и управление на тялото си при плуване. Пингвините ходят с малки стъпки като понякога използват клюновете и опашките си, за да си подпомагат при стръмните изкачвания. Максималната скорост на ходене за пингвини Адели е 3,9 км/ч. Императорският и кралският пингвин ходят по-бавно около 2,8 км/ч. Някои видове, като качулатият пингвин, могат да скачат. Антарктическият пингвин често се пързаля по корем на леда като използва плавниците и краката си.

Оперение
Оперението на пингвините е специализирано - къси, широки и близко разположени пера, които ги изолират от водата и ниските температури. Пингвините имат повече пера в сравнение с повечето птици, около 100 пера на квадратен инч. Повечето видове пингвини сменят оперението си всяка година, обикновено след размножителния период. По време на сменяне на оперението, перата губят част от изолационните и хидроизолационните си способности. В зависимост от вида, средната продължителност на сменяне на оперението варира от 13 дни при Галапагоския пингвин и до 34 дни за Императорския пингвин. Пингвините изграждат дебел слой мазнина, който им осигурява енергия при сменяне на оперението. 


Малки
Малките пробиват черупката си за три дни. Перата им не са непромокаеми и пилета не влизат във водата, докато не сменят оперението си. При всички видове пингвини, оцветяването и отличителни знаци на пилета се различават от тези на възрастните. Учените смятат, че оцветяването на малките "предизвиква" родителското поведение на възрастните и те не възприемат младите птици като конкуренти за половинките си или за места си за гнездене. И двамата родители осигуряват изхранването на пингвинчетата. Възрастните се грижат и изхранват само собственото си малко. Мъжкият императорски пингвин има уникална функция сред пингвините. При недостатъчна храна те произвеждат и отделят вещество подобно на мляко от хранопровода си, с което могат да изхранват малките си в продължение на две седмици. При някои видове малките се събират в групи, наречени детски градини, които им предоставят известна защита от хищниците и околната среда. Преди няколко десетилетия учените са смятали, че това са функционални детски градини с възрастни, които осигуряват тяхната защита и изхранване. Но сега е доказано. че родителите се грижат и изхранват само собствените си малки. Развитие
Малките са зависими и от двамата родители за своето оцеляване. Този период може да варира от седем седмици за пилета адели до 13 месеца за малките на кралския пингвин. За повечето видове пингвини, след като пингвинчето е заменило младежкото си оперение с водоустойчиви пера е в състояние да влиза във водата и е независимо от своите родители. Малките на папуаския пингвин се връщат да се хранят при родителите си в продължение на 25-35 дни след смяната на тяхното оперение. Пингвините са сред най-социалните птици. Всички видове са колониални. Птиците плуват и се хранят в групи. По време на размножителния сезон пингвините излизат на сушата и гнездят в големи колонии, които понякога включват стотици хиляди пингвини и обхващат стотици квадратни километри. Кралският пингвин също е силно колониална птица, но обикновено се движи в малки групи от 5 до 20 екземпляра. Хранене
Пингвините се хранят с риба, калмари и ракообразни, най-вече крил. 
По-малките видове пингвини от Антарктида и субантрактическия район се хранят предимно с крил и калмари. Видовете, които се срещат се в по-севените райони се хранят и с риби. Императорският и кралският пингвин предпочитат риби и калмари. 
В момента всички 17 вида пингвини, са защитени от Закона за застрашените видове. Най-малко три вида се смятат за застрашени."


Селектирайте целият текст (1) от раздел Home -> група Editing-> бутон Select-> от падащото меню Select All и подравнете текста от двете страни (2) от раздел Home -> група Paragraph-> бутон Justify. Убедете се, че Show/Hide бутона е кативен (3)-той ви показва къде сте използвали интервал или Ентер клавиша.

Вмъкване на Page Break в текстов документ
Кликнете в текста точно след думата (1) партньори. от втория параграф на текста. Отидете в раздел Insert (2), изберете група Pages и кликнете върху бутона-команда Page Break (3).
Появява се в документа разделителят Page Break,  след който всичко преминава на нова страница.
За да видите документа с по две страници отидете в раздел View, група Zoom, команда Two Pages.Тя така увеличава документа, че на работния екран да виждате две страници от документа.
Сега от втората страница изтрийте двата излишни празни реда, така че текста Размери да стане първи ред от страницата. Кликнете в края на документа след думата нараняване. и повторете стъпките: Отидете в раздел Insert (2), изберете група Pages и кликнете върху бутона-команда Page Break (3). Появява се отново  разделителят Page Break.
По същия ред сложете разделителя Page Break след  текстовете: сменяне на оперението.  в 3 страница от документа и собствените си малки. в 4 страница. За по-лесно вижте снимката отдолу.

 Послената страница от документа трябва да съдържа следното:
Сега преминете на първа страница и от раздел View, група Zoom, изберете команда One Pages (1) и след това натиснете 100% (2).

 Вмъкване на Header в текстов документ
Отидете в раздел Insert, изберете група  Header&Footer 
и кликнете върху бутона-команда Edit Header. 

 Активира се частта за Header - горна главна част на страницата. Всичко, което вмъкнем тук, ще се вижда на всяка една страница от документа. Виждате, че стана активна секцията в зелено Header&Footer Tools.
Отидете в търсачка и изпишете penguin graphic и изберете изображение по ваш избор.

 Ние се спряхме на това. Запишете го на вашия компютър и запомнете къде е разположен.
Вмъкнете изображението в заглавната лента/Header на документа ви.
Снимката е голяма, затова я преоразмеряваме.
Активира се Picture Tools. От там изберете подходяща рамка за нея. Ние избрахме Center Shadow Rectangle. 
Вмъкнете през WordArt текста ПИНГВИНИТЕ с дизайна указан на снимката. Следвайте стъпките: 1, 2, 3.
Накрая трябва да имате с активен прозорец Drawing Tools.:
Изберете, както е указано на снимката от Text Effects
Кликнете някъде извън лентата в документа. Преминете през всички страници - имате заглавна лента на всяка. Нарочно намалихме през View  размера, за да видите как е при нас.

Вмъкване на Footer в текстов документ
Нека вмъкнем в документа и долна лента, която се появява на всяка страница.
От Insert -> Footer -> Edit Footer активирате долната лента - вижте снимката:

Активира се лентата Header&Footer Tools. 
Първо вмъкваме дата, която задаваме да е в български формат и да се подновява спрямо настоящата дата. Следвайте стъпките 1,2 и 4, за да получите резултат 4.
Убедете се, че  курсорът в документа ви е след датата. Натиснете два пъти клавиша за табулация / Tab. Вмъкнете текста Автор: вашето име.
Успех!

сряда, 15 ноември 2017 г.

Тема 7-1, Създаване на връзки /релации/ между таблиците на БД"Хотелски резервации" Create Relation between table databace


Ако сте пропуснали вижте създаването на таблиците от БД"Хотелски резервации"


Вече трябва да имате всички таблици от БД"Хотелски резервации". 
Предстои да създадем релации между таблиците. Отидете в страница Database Tools, панела Relationships и щракнете върху бутона Relationships.
Като резултат се отваря диалоговия прозорец Show Table,

от който трябва да изберете и добавите всички таблици в прозореца Relationships за реализиране на връзки между тях.
Всяка добавена таблица в прозореца Relationships представлява умален макет на оригиналната таблица  и се изобразява като прозорец, именуван с името на таблицата, в който се съдържа списък на отделните полета.
Между таблиците в една релационна БД могат да съществуват връзки /релации/ от следните типове:
- едно към много;
- едно към едно;
- много към много.
Създаване на релация между две таблици от тип "едно към много" /т.е.първичен ключ - съответен външен (чужд) ключ/
Избира се полето, което е първичен ключ за връзка и със задържан ляв бутон на мишката се извършва влачене към съответното поле от другата таблица, което е съответния външен (чужд) ключ. Като резултат се отваря диалогов прозорец Edit Relationships.

За да се създадат условия за поддържане на цялостност на данните е нужно да се постави отметка в полето Enforce Referential Integrity. Тази характеристика дава възможност в случай, че се извършва обновяване или изтриване на записи в избрана таблица от БД да не бъде нарушена цялостта на данните.
В нашия случай създаваме връзка между таблиците Град и Клиент и отметката в полето  Enforce Referential Integrity няма да позволи  да бъде изтрит запис от таблица Град , ако в таблица Клиент са въведени клиенти от този град.
Много важно при създаване на релации между таблици в БД е да се предвиди, че между типовете данни на съответните полета, които определят дадена релация трябва да е налице съответствие и съвместимост.
Следвайки стъпките по снимката отгоре - 1,2,3 и 4 получавате това. За да е същото, разместете по указания начин от снимката таблиците, като натинете ляв бутон на мишката на лентата на името на всяка мини таблица. Правим го, за да виждате по-добре връзките...
Създайте връзка между таблиците Клиент и Резервация между полетата им n-klient от тип "едно към много"
Направете релация между таблиците Хотелска база и Резервация от тип "едно към много".
Влаченето да започне от първичния ключ на таблица Хотелска база room_number към външния на таблиза Резервация - room_number.
Създайте връзка между таблиците Стая - поле n_room към таблица Хотелска база - поле room_type.

събота, 11 ноември 2017 г.

Тема 7 Създаване на таблици Стая, Хотелска база и Резервация с MS Access 2010 create table

В предното упражнение започнахме да създаваме БД "Хотелски резервации", където създадохме таблиците Град и Клиент.
Продължаваме със следващите три таблици.


I. Създаване на таблица Стая
Отворете файла с име Hotelski_rezervacii от мястото, където сте го съхранили при предишното упражнение.
Отидете в Create / Table Design. Влизате в режим на работа по проектиране на таблицата /Design View/.
Въведете следните полета.
Следвайте стъпките по снимките:
1 step: n_room - Номер на стая:
Изберете това поле да бъде Primary Key.
2 step: room_type - Тип на стая: 
3 step: cena - Цена:
Тук обърнете внимание на полето Format в Field Properties посочено с червените стрелки на снимката.
Поставих формата тук, за да може да я копирате: # ##0.00" лв";-# ##0.00" лв"
Зaпишете таблицата си със смислено име: Стая
Десен бутон върху Table1 / Save/ диалогов прозорец Save As - впишете Стая.

Преминете в режим на използване /Datasheet View/
II. Създаване на таблица Хотелска база
1 step: Отидете в Create / Table Design. Влизате в режим на работа по проектиране на таблицата /Design View/. Въведете първото поле, което ще е и първичен ключ за таблицата - room_number. Обърнете внимание на полетата Filed Size, Caption, Indexed в Field Properties посочено с червените стрелки на снимката.
2 step: room_type - Тип на стая: 

Попълването на полето за тип на стая /room_type/ ще се реализира с помощта на избор от разгъващ се списък, източникът на данни за който ще бъде таблицата Стая. Затова при проектирането на това поле е нужно да се посочат допълнителни характеристики в страницата Lookup на частта Field Properties.
В Display Control стрелката отстрани на Text Box -> изберете Combo Box. Избирайки това се появяват нови възможности.
В случая източникът на данни /Row Source Type/ за формиране на падащ списък е от тип Table/Query. Като резултат при въвеждане на данни в полето room_type вместо да се въвежда код на типа стая, ще се избира директно наименованието на типа стая от реализирания падащ списък за това поле.
Убедете се, че всички полета при вас са, както са на снимката:
3 step: zaeta - Заета:
Запишете таблицата с името - Хотелска база.
В списъка с таблиците се появява и тази таблица.
Преминете в режим на използване /Datasheet View/.
III. Създаване на таблица Резервации
1 step: Отидете в Create / Table Design. Влизате в режим на работа по проектиране на таблицата /Design View/. Въведете първото поле, което ще е и първичен ключ за таблицата - n_rezervation. Обърнете внимание на полетата Filed Size, Caption, Indexed в Field Properties.
2 step: второто поле е n_klient -Клиент:
3 step: третото поле е room_number - Номер на стая:
4 step: четвъртото поле е data_reg - Дата на регистрация
5 step: петото поле е btoi_dni - Брой дни престой
6 step: шесто поле е platena_suma - Платена сума
Обърнете внимание на Format: # ##0.00" лв";-# ##0.00" лв"
В полето Default Value задайте по подразбиране да е нула: 

7 step: vid_palshtane - Вид плащане
Тъй като полето vid_palshtane е предвидено да се попълва с помощта на падащ списък за избор на вида плащане (В брой, С чек, По банков път), то при проектирането му е необходимо да се зададат посочените допълнителни характеристики в страница Lookup на частта Field Properties.
(1). Display Control - Combo Box
(2). Row Source Type - Value List
(3). Row Source - кликнете върху трите точки (4) и се отваря прозореца Edit List Items. На всеки ред запишете възможностите (5)
В брой
С чек
По банков път, както е показано на снимката:

Последно въведете Column Widths - 3cm и се убедете, че данните при вас са както при нас.

Запишете таблицата и преминете в режим на използване /Datasheet View/.
Вече имате всички таблици за вашата база данни "Хотелски резервации".
Ще се видим в следващото упражнение!