вторник, 17 октомври 2017 г.

MS Word 2010, раздел Insert, група Illustrations

Здравейте! Днес ще ви запозная с раздел Insert, група Illustrations на MS Word 2010. Може би ще кажете, ние го познаваме добре, но аз искам  да ви покажа, че има какво още да видите. Да започваме!
Отворете нов документ на MS Word 2010. Задайте му подходящо име. Аз кръстих моя документ Word Insert Lessons.
Избираме раздел Insert и обръщаме внимание към групата Illustrations.
Изберете бутона Shapes и от него ще се разгъне меню с възможности за много форми. Аз избирам дясна стрелка и с натиснат ляв бутон на мишката изрисувам стрелката в документа.
 Ако вашата стрелка е с различен цвят не се тревожете. В следващите стъпки вашата и моята стрелка ще станат еднакви, ако следвате моята работа.
Забележете, че след като изрисувахте стрелката, се активира нов раздел Drawing Tools / Format. Ако случайно не го виждате, селектирайте стрелката и ще се появи.
Нека направим стрелката еднаква. От Shape Styles изберете следния формат. Като натиснете 1 стрелката,както е на снимката отдолу и след това 2 - стила Colored Fill - Orange, Accent 5.
 A сега, за да стане зелена като моята Colored Fill - Lime, Accent 1.

Изберете бутона Edit Shape. От него изберете командата Edit Points.  Около стрелката се появяват черни точки. Именно с тях можем да променяме допълнително формата на стрелката.
Посочете с мишката върху лявата горна точка. Около нея се появява малка четирипосочна фигура. Натиснете левия бутон и изтеглете в нужната посока. След това направте подобно нещо с долната точка вляво и след това средната бяла точка изтеглете надясно. Трябва да получите нещо подобно като резултат.
След обработката на стрелката и в дясно имаме нова стрелка
Нека се върнем в Shape Styles и от бутона Shape Fill да изберем Gradient -> Dark Variations -> Linear Right.
Сега изберете долния бутон Shape Outline и изберете Theme Colors -> Gold, Accent 3, Lighter 40%.
Стрелката ни е готова.
Нека сега вмъкнем нова форма - облак / Cloud. По познатия начин със стрелката. Помогнете си със снимката отдолу. Изрисувайте вашият облак. Прави ви впечатление, че той приема първаначалния формат, както беше на стрелката - зелен с по-тъмен зелен контур.

Нека променим това. От Shape Styles и от бутона Shape Fill да изберем Texture -> Water droplets. 
Сега изберете долния бутон Shape Outline и изберете Theme Colors -> Teal, Accent 2, Lighter 80%. 
Изберете бутона Shape Effects -> от него изберете Shadow -> в секцията Inner -> изберете Inside Diagonal Bottom Right. Следвайте снимката отдолу. Резултатът е затъмняване на облака в долния десен ъгъл, отвътре.
Нека придадем леко сияние на облака. Изберете бутона Shape Effects -> от него изберете Glow -> в секцията Glow Variations -> изберете Teal, 8 pt glow, Accent color 2. Следвайте снимката отдолу.
Последното, което ще направим от тази секция с облака е Shape Effects -> Bevel -> Riblet.
Получихме нов облак с няколко ефекта.
За сега е това. Следете блога за нови постове! Късмет!

сряда, 4 октомври 2017 г.

Тема №4 Създаване на нова База данни

Тема №4 Създаване на нова База данни

Създаване на нова БД:
От старт менюто стартирайте програмата MS Access 2010. Отваря се началния прозорец на програмата, в който може да бъде създадена нова база данни или да бъде заредена съществуваща.
В началния прозорец изберете от File менюто New и с помощта на бутона Blank database, може да създадете нова база данни. В полето File Name запишете „Хотелски резервации“ и го съхранете в папка с вашeто име в Librariesà Documents.
И натиснете Create. Така съдадохте файл в програмата MS Access 2010, който е с разшрение .accdb. Този файл е набор от обекти: таблици, справки, формуляри, отчети, макроси, модули. Тези обекти се интегрират в една обща единица, наречена база от данни.
След създаване на БД програмата визуализира основният прозорец за работа с нея, като ситемата директно предлага възможност да се създаде първата таблица.

Основни елементи на работния екран на програмата:
Най-отогоре в прозореца се намира заглавието. В него се намира името на програмата, името на отворения документ, както и бутоните за минимизиране, максимизиране, възстановяване и затваряне на прозореца. Бутоните в левия ъгъл, изнесени в заглавието се наричат бутони за бърз достъп. Под заглавието е менюто File и лентата с командните бутони, събрани в четири основни страници, като във всяка страница бутоните на команди са с близко предназначение са събрани в панели. Името на всеки панел се намира най-отдолу.
Основната част на прозореца на програмата е разделен на две части. В лявата част на прозореца е разположен панела All Access Objects, който съдържа категоризиран списък с имената на всички обекти, от които се състои БД.Дясната част е предназначена за проектиране, преглед и използване на конкретен тип обект от БД.

Обекти в база от данни
Една база данни може да съдържа следните обекти:
Таблици – обектите от тип таблица са преднанзанчени за съхраняване на данни. Те са съставени от редове и колони. Колоните на таблиците се наричат полета и съхраняват определена категория данни. Всеки ред на таблицата се нарича запис и съхранява набор от конкретни стойности.
Формуляри – Обектите от тип формуляр са предназначени за подходящо визуализиране на съхраняваните в таблиците данни. Чрез тях се извършват дейности за въвеждане, редактиране о актуализиране на данни от таблици. Тези обекти се изграждат на базата на таблици или заявки, но могат и да намерят приложение при организиране на по-лесна навигация в БД.
Справки (заявки) – тези обекти са предназначени за реализиране на извадки от БД по определени критерии. В извадката могат да участват данни както от една, така и от повече от една таблици. Справките се изграждат както на базата на таблици, така и на други справки. Чрез тях могат да се извършат дейности, свързани с реализиране на различни изчисления с данните от таблиците, филтриране и актуализиране на данни, добавяне и изтриване на записи.
Отчети – обектите от тип отчет са предназначени за изваждане на справки в прегледен и представителен вид, подходящ за разпространение. Отчетите се изграждат на базата на таблици или справки.
Макроси – това е именувана последователност от командни инструкции, оформени като списък и групирани като една команда, с цел автоматично изпълнение. Обектите от тип макрос са предназначени за автоматизиране на често повтарящи се дейности, касаещи различни манипулации с обекти.
Модули – тези обекти са именувана последователност от програмни инструкции, написани на езика Visual Basic for Applications. Всеки модул се състои от набор подпрограми (процедури или функции). Чрез тях се създават кратки описателни програми, с които могат да се управляват автоматично често повтарящи се дейности, манипулации с обекти и действия, ръчното изпълнение на които предизвиква сложност.
Добавянето към базата данни на обект от даден тип се извършва с помощта на страница Create, в която са включени панели с бутони, които предлагат различни начини и с тяхна помощ могат да се създават различни обекти в БД.

четвъртък, 15 юни 2017 г.

Izhodno nivo Informacionni tehnologii X class

 1. Периферните устройства се наричат още:
  1. системни
  2. входно-изходни
  3. приложни
  4. софтуерни
 2. Твърдия диск е физическо устройство, което служи за:
  1. съхраняване на вируси
  2. отпечатване на файлове
  3. сканиране
  4. съхраняване на данни
 3. В компютърна конфигурация, една от основните характеристики на централния процесор е:
  1. тактова честота
  2. честота на опресняване
  3. разделителна способност
  4. скорост на трансфер
 4. Броят на операциите, които се изпълняват от централния процесор за една секунда, се измерват в:
  1. килобайтове
  2. разрядност
  3. мегахерци
  4. тактова честота
 5. RAM е съкращение на
  1. Read Always Memory
  2. Read Access Memory
  3. Random Access Memory
  4. Random Area Memory
 6. 1024 KB са равни на:
  1. 1 МВ
  2. 1 ТВ
  3. 1 GB
  4. 1 В
 7. Една компютърна система не може да работи без наличието на:
  1. централен процесор
  2. мрежова карта
  3. мишка
  4. принтер
 8. При описание на компютърната конфигурация размерът на екрана на монитора е даден в:
  1. сантиметри
  2. дециметри
  3. инчове
  4.  милиметри
 9. Текстова информация в компютъра може да се въвежда чрез:
  1. принтер
  2. клавиатура
  3. звукова карта
  4. монитор
 10. Към периферните устройства спада:
  1. централен процесор
  2. оперативна памет
  3. скенер
  4. звукова карта
 11. Една от основните характеристики на монитора в компютърната система е:
  1. трансферна скорост
  2. честота на опресняване
  3. разрядност
  4. тактова честота
 12. Кое е вярно едновременно за RAM и ROM?
  1. енергозависима памет
  2. енергонезависима памет
  3. памет, в която се записват данни
  4. памет, съдържаща фабрично записани данни
 13. В компютърната конфигурация изходно устройство е:
  1. мишка
  2. клавиатура
  3. процесор
  4. принтер
 14. Кое от изброените сравнения е вярно:
  1. 1МB > 1GB
  2. 1MB > 1KB
  3. 1KB > 1GB
  4. 1TB < 1GB
 15. Какво е значението на думата хардуер?
  1. програмно осигуряване
  2. език за програмиране
  3. апаратна част на компютъра
  4. драйвери за устройства
 16. Модемът се използва за:
  1. свързване на компютъра чрез телефонната линия с друг компютър
  2. свързване на компютъра в локална мрежа
  3. свързване на компютъра с принтер
  4. свързване на компютъра със скенер
 17. Наборното поле представлява
  1. областта от документа, наречена FOOTER
  2. областта от документа, наречена HEADER
  3. всички полета в заедно в документа
  4. областта от документа, където се въвежда основния текст
 18. BIOS представлява
  1. базова входно - изходна система
  2. програма за управление на монитора
  3. драйвер за видеокартата
  4. драйвер за дънната платка
 19. Запаметяването на текстов документ се осъщесвява с командата:
  1. File Page → Setup
  2. Format → Font
  3. Edit → Select All
  4. File → Save
 20. Опцията Split cells
  1. разделя една клетка на повече клетки
  2. обединява много клетки в една
  3. обединява много редове в един
  4. разделя една колона на повече колони
 21. При оптичните дискове данните се четат/записват с помощта на
  1. лазерен лъч
  2. опипвач
  3. механичен четец
  4. магнитна глава
 22. Коя от изброените команди е най-подходяща за изтриване:
  1. Pastе
  2. Copy
  3. Font
  4. Cut
 23. Форматиране на устройство се извършва чрез командата
  1. del
  2. format
  3. deltree
  4. replace
 24. Функцията CROP действа като
  1. изрязва изображението
  2. намалява контраста на изображението
  3. изтрива изображението
  4. увеличава контраста на изображението
 25. Изгледът Web Layout представлява
  1. изглед на документа като макет на Web страница
  2. изглед на документа за предпечат
  3. изглед на слоеве
  4. изглед за вмъкване на изображение
 26. Менюто Auto Shapes ни предоставя възможност да
  1. подравняваме автоматично фигури
  2. вмъкваме стандартни геометрични фигури
  3. оцветяваме стандартни геометрични фигури
  4. поставяме сенки на геометрични фигури
 27. Кой от изброените елементи е съставна част на централния процесор:
  1. СС
  2. ТСУ
  3. СУ
  4.   АЛУ
 28. Форматирането на ниво символ се осъществява от командата:
  1. Edit → Select All
  2. Format → Font
  3. File → Page Setup
  4. File → Save
 29. Клавишът ENTER се използва за:
  1. започване на нов абзац
  2. поставяне на интервал между думите
  3. изписване на главна буква
  4. преминаване на нов ред
 30. За да маркираме целият текст трябва да изберем командата:
  1. Edit → Paste
  2. Ctrl + Home
  3. Edit → Select All
  4. Ctrl + Shift
 31. При форматирането на текст е неоходимо предварително той да е:
  1. копиран
  2. изтрит
  3. маркиран
  4. преместен
 32. Текстовите файлове, които създава MS Word, имат разширение:
  1. .jpg
  2. .gif
  3. .exe
  4. *.doc
 33. Тактовата честота на процесора се измерва във
  1. Hz
  2. Volt
  3. Wat
  4. Lmn
 34. Чрез опцията Fixed column width
  1.   се задава фиксирана широчина на колоната
  2. се задава фиксирана височина на колоната
  3. се задава фиксирана височина на реда
  4. се задава фиксирана широчина на реда
 35. Основната характеристика на RAM паметта е:
  1.   че е енергозависима
  2. че е с голям обем
  3. че е сменяема
  4. че е енергонезависима
 36. Ориентацията на листа се определя от:
  1. Edit → Select All
  2.  Format → Font
  3. File → New
  4. File → Page Setup 
37. Основните структури, които се използват при изграждането на база данни са:
а/ йерархична, мрежова, релационна;
б/ йерархична, мрежова;
в/ релационна.
38. Основните типове данни са:
а/ Text; Memo; Number; Date/Time; Currency; Autonumber; Yes/No; OLE;
б/ Byte; Long Integer; Integer; Single Double;
в/ General Date; Long Date; Short Date; Long Time;
39. Поле наричаме стойностите съотвестващи на :
а/ отделните редове;
б/ отделните колони;
в/ цялата таблица.
40. Редовете в таблица могат ли да бъдат избирани за ключ:
а/ Да;
б/ Не;
в/ Нито едно от посочените.
41. Кой от радиобутоните служи за създаване на нова база от данни при първоначално стартиране на Access:
а/ Blank Database;
б/ Database Wizard;
в/ Open an Existing Database.
42.       Кои са основните обекти, които се използват при работа в Access:
а/ Tables; Queries; Forms; Reports; Macros; Modules;
б/ Tables; Queries; Forms; Reports;
в/ Tables; Queries; Macros; Modules.
43.       Възможно ли е данните в даден запис на база данни да бъдат от един и същи тип:
а/ Да;  б/ Не; в/ Нито едно от посочените.
44.       Кой от бутоните в обек Tables се използва за отваряне на съществуваща таблица с възможност на извършване на промени в структурата на дадена таблица:
а/Open;           б/ Design;       в/ New.
45.       Как се сменя избраното за ключ поле на таблицата:
а/ с клавиш Backspace;      
б/ с командата Delete Rows;
в/ като се избере друго поле за ключ.
46.       При  работа с  таблица  данните могат да се сортират:
а/ по две или повече полета;
б/ само по едно поле;
в/ не подлежи на сортиране.
47.       Какво трябва да зададем в полето Match на прозореца Find, ако търсим съвпадение на данните в цялото поле:
а/ Start of Field;
 б/ Any Part of Field;
в/ Whole Field.
Име
Фамилия
Успех от приемен изпит
Иван
Георгиев
           < 4.00
48.       Заявката , илюстрирана таблично, има следния резултат :


а/ Списъкът на номерата, имената и фамилиите на учениците, които имат успех под 4.00 на приемния изпит и не се казват “Иван Георгиев”;
б/ Списъкът на имената и фамилиите на учениците, които имат успех под 4.00 на приемния изпит и се казват “Иван Георгиев”;
в/Списъкът на имената и фамилиите на всички ученици, които имат успех по-голям от 4.00 на приемния изпит и не се казват “Иван Георгиев”.
49.       Възможно ли е включването на изображения в етикета на справката:
а/ Да;
б/ Не;

в/ Нито едно от посочените.