петък, 7 февруари 2014 г.

Ефект на космически текст на фотошоп 2 част

Продължаваме урока, за да постигнем долния резултат на текст във фотошоп.
Space Tiles Text Effect photshop
7. Ctrl + click върху текстовия thumbnail за слоеве, за да направим селекция. Променяме цвета на Foreground на #1a1a1a. Създаваме нов слой, който разполагаме най-отгоре над всички и му даваме име  “Noise”.
 Изберете Filter -> Render -> Clouds, след това Select -> Deselect , за да отстраним селекцията.

 Изберете Filter -> Texture -> Grain, и използвайте долните стойности.
 Трябва да имате следния резултат.
Променете на слоя “Noise”  Blend Mode на Soft Light, и Opacity на 50%.
8. Уверете се, че в лентата със слоеве е избран най-горният. Тогава натиснете и задръжте Shift + click и изберете с кликане всички текстови слоеве без Background слоя. Отидете на Layer -> Group Layers.
Дублирайте групата (Duplicate group), Оригиналната група направете невидима, като кликнете на иконката око, която е до него.Изберете копието (copy) и направете Layer -> Merge Group. Това ще направи групата слой в обикновен единичен слой.
Изберете инструмента Rounded Rectangle Tool, изберете формата от секцията за форма и задайте радиус 10. Тогава кликнете с мишката и задръжте и нарисувайте форма на правоъгълник със заоблени ъгли, толкова голям, че да може да се побере буква от текста в него. Издърпайте слоя с формата точно под слоя, който обединихте групата в предната стъпка.
Кликнете два пъти върху слоя с формата на правоъгълник, за да приложите следните стилове към него.
- Bevel and Emboss: Променете  Technique на Chisel Hard, размерът на 25, нека има отметка на Anti-aliased кутията, променете Highlight Mode на  Vivid Light, и Shadow Mode Opacity на 65%.
- Contour: Изберете Ring contour, отметка на Anti-aliased box.
- Gradient Overlay: Променете Blend Mode на Soft Light, изберете градиента White to Black gradient, променете стила на Style Reflected, и Scale на 150%.
- Pattern Overlay: Променете Blend Mode на Overlay, изберете “Brushed Steel Metallic Texture” Pattern. Можете да щракнете и плъзнете текстурата около вътрешната страна на плочката, ако искате да промените позицията й.
Трябва да имате следния резултат:
9. Дублирайте правоъгълника, така че да имате за всяка буква по един.
Двоен клик за рестаризиране на груповия слой и да приложим лека сянка, като приложим разстояние 16 и размер 10.
Това добавя сянка на текста. Сега се прави, за да се запази нужния ефект.
10. Изберете инструмента Polygonal Lasso Tool, изберете и селектирайте първата буква, която имате. Кликнете веднъж за да маркитрате и да добавите точка. Движете мишката, Кликнете отново, за да добавите нова точка, и стигнете до първата точка, с която да затворите маркирането. Така се образува селекция.
Натиснете  Ctrl / Cmd + J клавиши, за да дублирате избраната буква, със нейната сянка, в отделен слой.
Изберете слоя, който е rasterized отново и повторете стъпките, докато го направите за вскя буква. Когато сте готови направете слоя rasterized  невидим.

Следващата стъпка, която може да направите е  да подредите правоъгълници и буквите в документа. Отидете на Edit -> Free Transform, за да завъртите буквите и / или правоъгълници, ако искате. Не забравяйте да натиснете клавиша Enter , за да приемете промените, които правите в Free Transform Mode.
11. Създайте нов слой, който да е най-отгоре в реда за слоеве и го наречете “Glow”, Променете неговия Blend Mode на Linear Light. Изберете цвят за Foreground color  #6dcff6, изберете инструмента Brush Tool, и изберете мека четка с размер 35 px .
С тази четка добавете светещи точки, където желаете. В слуач извън буквите...
След като го направите изберете Filter -> Distort -> Ripple.Задайте на Amount  100 и размер Size на Large.
Това ще добави завършек на малките точки...
Накрая изберете иконата за слой ‘Create new fill or adjustment’ в панела за слоеве и изберете  Gradient Map.
Изберете градиентите подадени в “CSP True Sky Gradients.grd” file in the gradients pack.  Променете adjustment layer’s Blend Mode на Overlay и Opacity на 50%. Това дава крайния резултат. Успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар