събота, 8 февруари 2014 г.

Marble text Мраморен текст ефект на фотошоп


Здравейте! Отново сме на вълна текстови ефекти във фотошопа. Лесно, но с прекрасен резултат всеки път. Днес ще направим текст с ефект на мрамор. Очакваният резултат е този на снимката. Идеята за урока взехме от Фотошопстар.
Да започваме. Необходим ни е Marble Stone Texture Stock, който е публикуван на тази страница. А ето и ресурса.

1. Запълнете Background с цвят #534d39. Поставете Marble Stone Texture Stock като слой върху Background и променете Blend Mode на Multiply (Умножение).
Създайте текст с цвят  #b0ac97. Шрифта, който ние използваме е Forte (по оригинал е Wrexham Script) и размер 150 пиксела ( оригинал 377px). Дублирайте създадения текстови слой, за да имате два такива. Променете Fill value(заливка) на текстовия слой копие на 0.

2. Сега следва да приложим на текстовите слоеве определени стилове (layer styles). Следвайте зададените стойности по всяка снимка за всеки стилов елемент.
- Drop Shadow: Променете цвета на #585858, разстоянието ( Distance) на  6 и размера (Size) на 10. (Забележка: Винаги може да промените стойностите в работата си и да получите още по-добър резултат.)
в нашият случай:

- Inner Shadow:Цвят #908c78, размер 13, и контур Contour на Half Round.
в нашия случай
- Inner Glow: Променете Blend Mode на Linear Light, цвят  #afafac, метод-точен (Technique to Precise), размер 10.

- Bevel and Emboss: Change the Depth to 300, the Size to 12, the Soften to 3, and the Shadow Mode color to #6e6b5e.
След въведените стойности върху текста, той изглежда така:


3. Сега ще променим стила на копие слоя текст, който стои най-отгоре в реда за слоеве. Кликаме два пъти, за да отворим прозореца за стил на слой.
Добавяме Bevel and Emboss ефект. Променяме Depth на 250 и Size на 7. Махаме отметката върху (Un-check)  Use Global Light box (Глобална светлина).Променяме ъгъла на (Angle) 100 и височината (Altitude) на 60 (30 при нас).Сложете отметка на Anti-aliased box за по мек, гладък ефект, променете (Highlight Mode Opacity) стойността на прозрачност на 80%, цвят на сянката (Shadow Mode)  #d9d9d9.

Резултата трябва да е този:
4. Създайте нов слой между двата текстови и дайте му име  “texture”.
Натиснете клавиш Ctrl/Command и с мишката изберете в text layer thumbnail (icon) , за да създадете селекция.
Нека е селектиран новият ви слой. Тогава му задайте пълнеж със следните цветове: за Foreground color  #a77d31, а за Background color  #fff8de. Запълнете селектираната област с Foreground color в слоя на  texture.
Натиснете Ctrl/Command + D за да премахнете селекцията.
5. Сега ще използваме няколко филтри върху слоя за текстура, за да получим Marble texture. 
Започваме с Filter > Artistic > Sponge (Филтър>Имитация>Гъба). Променете Brush Size (размер на четка) 2, Definition (контраст) 25, и Smoothness (омекотяване) 5.
Отидете на Filter > Sketch > Chalk and Charcoal (Скициране>Креда и ъгъл) . Променете ъгъла Charcoal Area to 7, the Chalk area (кредата) 10, and the Stroke Pressure (натиска)1.

Изберете Filter > Artistic > Plastic Wrap (Имитация>Целофанена опаковка). Използвайте за Highlight Strength (Осветяване) 17, the Detail (Детайли) 14, и Smoothness (Омекотяване)  5.
Накрая Filter > Artistic > Film Grain (Имитация>Зърнеста фото лента). Променете Grain (Зърно) 10, the Highlight Area (Област на осветяване) 15, and the Intensity (интензивност) 10.

6. Променете на слоя “texture”  Blend Mode на  Multiply.(умножение).
Отидете на Image > Adjustments > Hue/Saturation (Изображение>Корекции>Цветови тон/Наситеност), и променете Saturation стойност на  -80.

И сме готови. Успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар