понеделник, 4 юли 2011 г.

Снежна картина на блендер Simple winter scene in blender

Продължаваме с последната стъпка, в която ще допълним снежната картина, започната от предните два урока на блендер - снежен човек и дървета около него.

1. Избираме нов слой, различен от слоевете, в които са съответно снежко и дървета. В случая трети слой. Не виждаме нищо. Добавяме равнина (Add > Mesh > Plane). и с клавиша S,  я правим по-голяма. Имаме следното нещо.


Избираме сега едновременно и трите слоя, за да видим как е разположена равнината ни спрямо дърветата и снежния човек. Променяме изгледите, отгоре, отстрани. В случая имаме следните елементи, погледнато отгоре и отпред. Убедете се, че сте в Object mode.

Поглеждайки отпред, виждаме, че равнината ни е по средата на обектите. Ще я смъкнем да падне под основата на дърветата и снежко. Равнината е избрана, натискаме клавиш G и изтегляме малко надолу. 
2. Отиваме на shading manu F5 и избираме стрелката стояща от ляво на Add new. Избираме вече създаден материал от първи урок, SNOW. Равнината има материала, от който направихме снежния човек.

Дървета на блендер и снежен човек, Snowman and trees blender tutorial

Продължаваме своята снежна картина. След като направихме в предния урок снежен човек, време е да направим и дървета около него. Да започваме.
1. Отваряме документа, в който е снежния човек. Нека работим в различен слой на снежния човек. Затова в секцията за слоеве избираме да е активен и втория слой, като задържаме клавиша shift и с мишката избираме втория слой. В момента сме в Edit Mode.