понеделник, 4 октомври 2010 г.

Текст ефект на фотошоп с Solar, WInd, Polar Coordinate

В този урок с няколко фитъра на фотошоп ще покажа интересен текстови ефект.
Ето крайния резултат.


1 стъпка.
File < New New Document: 600/800, 72 px/inch. RGB color. 8 bit File name: music

2 стъпка.
Екранът запълваме с бял фон и въвеждаме желания текст. В случая music. На два пъти,на два реда с различни шрифтове и размери. В случая първи ред BoyzRGrozz, 250 pt, Strong, black. Втори ред music font: Body Hunter, Bold, 220 pt, Smooth, black.

3 стъпка. Върху текстовия слой - десен бутон Resterizе Type. Десен бутон върху картинката на текста в лентата със слоевете, избираме Select Pixels. Избираме Select < Save Select. Диалогов прозорец Name: MUSIC 2. Deselect.

4 стъпка. Избораме Edit < Fill Отваря се диалогов прозрец Fill. Contents
Use: White
Blending Mode: Multiply
Opacity: 100% . OK.

5 стъпка: Filter < Blur < Gausian Blur, радиусът е 2.5 пиксела - изборът е ваш. Filter < Stylize < Solarize Екранът става черен, а текста бял... До момента трябва да имате това:

6 стъпка: Избираме Image < Adjustemnts < Levels. В появилия се прозорец задаваме стойност в десен ъгъл 128.
Десен бутон върху текстовия слой - Duplicate Layer. По подразбиране програмата му дава името music Music copy.
Активен е слоя music Music copy. Избираме Filter < Distort < Polar Coordinates. Слагаме отметка на Polar to Rectangular. ОК. Завъртаме изображението на този слой. Image < Rotate Canvas < 90 CW.

7 стъпка: Избираме Image < Adjustments < Invert. Текста става в черно, фона бял. Подлагаме на филтър. Filter < Stylize < Wind. Прозорец Wind се появява. Операцията я правим на два пъти. Може да се задоволим и с едно прилагане на този филтър. Зависи от текста и вида му.

8 стъпка: Image < Adjustments < Invert Прилагаме ефекта Wind - два пъти. Имаме до момента това...

Завъртаме изображението отново: Image < Rotate Canvas < 90 CCW. Прилагаме Image < Adjustemnts < Auto Level.

9 стъпка: Прилагаме филтър. Filter < Distort < Polar Coordinates Избираме сега: Rectangular to Polar.

10 стъпка: Избираме Мод на слоя - Screen.
След това избираме За слоя Gradinet и задаваме по избор два цвята. В случая цветовете са жълт и оранжев.
След това мода на слоя го променяме от Sreen на Color и получаваме крайния резултат.
С промяна на цветовете и типа градиент друг резултат:
Успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар