понеделник, 1 март 2010 г.

Как да си направим златен текст на фотошоп / How to Create Gold Text in Photoshop

Сега ще си направим лесно златен текст на фотошоп. Отварям нов документ във фотошоп със следните параметри:

Запълваме фона. Може да стане по два начина. С инструмента Paint Bucket Tool или през Window > Swatches. След това и в двата случая кликаме върху полето, за да оцветим.
Въвеждаме текст. Нека е GOLD. Избираме леко оранжев нюанс на текста (#e6ac48). Инструмента е Horizontal Type Tool. Сгеа трябва да рендерираме този слой. В моята версия на фотошоп става от Layer > Rasterize > Type.
След това дублираме слоя. Появява се с ново име: Gold copy.  През менюто Edit > Stroke, задавам следните настройки:

Избираме инструмента Move Tool (V-клавиш) и изместваме този слой с няколко пискела наляво.
Вижте края на урока тук...

Няма коментари:

Публикуване на коментар